Αναζητηση στον ιστότοπο

Οδηγίες συναγερμού σπιτιού gsm MYL7M3B

 

Α.Εγκατάσταση της κεντρικής μονάδας

Το σύστημα συναγερμού απαιτεί μία κάρτα SIM, την οποία μπορείτε να την προμηθευτείτε από ένα κατάστημα κινητής τηλεφωνίας.

Τοποθετήστε την κάρτα σε ένα κινητό τηλέφωνο και:

1)        Απενεργοποιήστε τον κωδικό PIN που πιθανόν θα έχει.

2)        Διαγράψτε όλους τους τηλεφωνικούς αριθμούς που πιθανόν έχει αποθηκευμένους η κάρτα SIM.

3)        Πατήστε το κίτρινο κουμπάκι στο πίσω μέρος της κεντρικής μονάδας και βγάλτε το μικρό συρταράκι που υπάρχει.

4)        Τοποθετήστε στο συρταράκι την κάρτα SIM με τις μεταλλικές επαφές να υπάρχουν στην κάτω πλευρά και ξανατοποθετήστε το στη θέση του.

5)        Συνδέστε την κεραία στη θέση “ANT” της κεντρικής μονάδας (μην σφίξετε υπερβολικά το παξιμάδι!).

6)        Τοποθετήστε την πράσινη κλεμοσειρά που υπάρχει στη συσκευασία στις υποδοχές που υπάρχουν στο πίσω μέρος της κεντρικής μονάδας.

7)        Τοποθετήστε με τη βοήθεια ενός απλού κατσαβιδιού την εσωτερική σειρήνα, συνδέοντας το μαύρο καλώδιο στη θέση της γείωσης (1η υποδοχή από αριστερά) και το κόκκινο στη θέση της σειρήνας (2η υποδοχή από αριστερά).

8)        Τροφοδοτήστε με ρεύμα τους αισθητήρες βάζοντας τις μπαταρίες τους και βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν (π.χ. στις παγίδες όταν απομακρύνονται τα δύο μέρη τους ανάβει για λίγο το λαμπάκι τους)

9)        Τοποθετήστε τους αισθητήρες δίπλα στην κεντρική μονάδα (π.χ. σε ένα τραπέζι) σε κλειστή κατάσταση (δηλαδή οι παγίδες να έχουν τα δύο μέρη τους αντικριστά, ενώ αυτά που έχουν κουμπί ενεργοποίησης να έχουν το κουμπί αυτό στη θέση “OFF”)

10)      Βάλτε το τροφοδοτικό στην πρίζα και τοποθετήστε στην υποδοχή “DC12V” στο πίσω μέρος της κεντρικής μονάδας.

11)      Με τη βοήθεια ενός αιχμηρού αντικειμένου (π.χ. κατσαβίδι) βάλτε στη θέση “ON” το μικρό κουμπί που υπάρχει στη θέση “ON/OFF” στο πίσω μέρος της κεντρικής μονάδας.

12)      Το λαμπάκι POWER και STATUS είναι σταθερά κόκκινα. Τώρα η κεντρική μονάδα είναι σε κατάσταση προγραμματισμού της άμεσης ζώνης (κλειστό λουκέτο-AWAY ARM βλέπε παρ.Θ.i) η οποία διαρκεί περίπου 20 δευτερόλεπτα, κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος ενεργοποιήστε τους αισθητήρες που θέλετε να καταχωρήσετε σε αυτήν την ζώνη.

Α. Για τις παγίδες: απομακρύνετε για λίγο τα δύο μέρη κάθε παγίδας.

         Β. Για τους ανιχνευτές κίνησης με υπέρυθρες: θέστε τα για λίγο στη θέση “ON” και μετά πατήστε ένα μαύρο κουμπάκι που υπάρχει στο 

         πλάι (εκτός κι αν έχετε επιλέξει αυτά που δεν περιλαμβάνουν το εν λόγω κουμπάκι) και μετά τη θέση “ON” θέστε τα στη θέση “OFF”

         Γ. Για τα τηλεχειριστήρια: πατάμε τo κουμπί του πανικού

         Δ. Για τους ανιχνευτές καπνού ή αερίου: πατήστε ένα μαύρο κουμπάκι που υπάρχει στην αριστερή πλευρά

         Ε. Για αισθητήρα θραύσης τζαμιού: χτυπήστε τον αισθητήρα με ένα στυλό ελαφρά ώστε να το ενεργοποιήσετε. Κάθε φορά που θα 

         ενεργοποιείται ένας αισθητήρας ένα διπλό αναβοσβήσιμο θα δημιουργείται στο λαμπάκι “STATUS” και στο λαμπάκι “ALARM”. Εάν δεν

         προλάβατε να τα καταχωρήσετε όλα, και το λαμπάκι “STATUS” είναι πορτοκαλί ή πράσινο βγάλτε το τροφοδοτικό από την υποδοχή “DC12V”

         στο πίσω μέρος της κεντρικής μονάδας, θέστε την μονάδα στην θέση OFF και επαναλάβετε τα βήματα 10,11 και 12.

13)      Με την βοήθεια ενός στυλού και ενώ το λαμπάκι “STATUS” είναι ακόμα κόκκινο πατήστε το κουμπί “RESET/CODE” που υπάρχει στο πίσω μέρος της κεντρικής μονάδας, και το λαμπάκι “STATUS” θα γίνει σταθερά πορτοκαλί. Τώρα η κεντρική μονάδα είναι σε κατάσταση προγραμματισμού της εσωτερικής ζώνης (σπιτάκι-HOME ARM βλέπε παρ.Θ.i) η οποία διαρκεί περίπου 20 δευτερόλεπτα, κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος ενεργοποιήστε τους αισθητήρες που θέλετε να καταχωρήσετε σε αυτήν την ζώνη.

Α. Για τις παγίδες: απομακρύνετε για λίγο τα δύο μέρη κάθε παγίδας

Β. Για τους ανιχνευτές κίνησης με υπέρυθρες: θέστε τα για λίγο στη θέση “ON” και μετά πατήστε ένα μαύρο κουμπάκι που υπάρχει στο πλάι (εκτός κι αν έχετε επιλέξει αυτά που δεν περιλαμβάνουν το εν λόγω κουμπάκι) και μετά τη θέση “ON” θέστε τα στη θέση “OFF”

Γ. Για τα τηλεχειριστήρια: πατάμε τo κουμπί του πανικού

Δ. Για τους ανιχνευτές καπνού ή αερίου: πατήστε ένα μαύρο κουμπάκι που υπάρχει στην αριστερή πλευρά

Ε. Για αισθητήρα θραύσης τζαμιού: χτυπήστε τον αισθητήρα με ένα στυλό ελαφρά ώστε να το ενεργοποιήσετε. Κάθε φορά που θα ενεργοποιείται ένας αισθητήρας ένα διπλό αναβοσβήσιμο θα δημιουργείται στο λαμπάκι “STATUS” και στο λαμπάκι “ALARM”.

14)      Μετά την καταχώρηση και του τελευταίου αισθητήρα περιμένετε, ώστε το λαμπάκι του “STATUS” να γίνει σταθερά πράσινο, πράγμα που δηλώνει ότι ο συναγερμός είναι σε κατάσταση αναμονής

15)      Ελέγξτε τη λειτουργία κάθε ανιχνευτή και επαναλάβετε, αν χρειαστεί, τη διαδικασία καταχώρησης.

 

Σημ: Ο μέγιστος αριθμός ασύρματων ανιχνευτών που μπορούν να καταχωρηθούν στο σύστημα είναι 16

Γ. Καταχώριση τηλεφωνικών αριθμών που θα ενημερώνει όταν ενεργοποιείτε

1. Καλέστε τον αριθμό της κάρτας SIM που έχετε εισάγει στην κεντρική μονάδα, μετά από ένα κουδούνισμα η κεντρική μονάδα «ανοίγει» την επικοινωνία με το τηλέφωνο που καλεί και ακούγεται ένα μπιπ .

2. Εισάγετε τον κωδικό του συστήματος (από το εργοστάσιο είναι καταχωρημένος ο αριθμός 123456) και μετά τη δίεση #, οπότε ένα μακρόσυρτο μπιπ ακούγεται για την επιτυχή καταχώρηση του κωδικού.

3. 51#69….. πρώτος αριθμός που θα καλεί # οπότε ένα μακρόσυρτο μπιπ ακούγεται για την επιτυχή καταχώρηση.

4. 52#69….. δεύτερος αριθμός που θα καλεί # οπότε ένα μακρόσυρτο μπιπ ακούγεται για την επιτυχή καταχώρηση 53# κ.τ.λ. εως 55#.

Δ. Επιπρόσθετες ρυθμίσεις μέσω τηλεφώνου

1)        Καλέστε τον αριθμό της κάρτας SIM που έχετε εισάγει στην κεντρική μονάδα, μετά από ένα κουδούνισμα η κεντρική μονάδα «ανοίγει» την επικοινωνία με το τηλέφωνο που καλεί και ακούγεται ένα μπιπ.

2)        Εισάγετε τον κωδικό του συστήματος (από το εργοστάσιο είναι καταχωρημένος ο αριθμός 123456) και μετά τη δίεση #, οπότε ένα μακρόσυρτο μπιπ ακούγεται για την επιτυχή καταχώρηση του κωδικού.

3)        Πατήστε πέντε 12#1# για να ενεργοποιήσετε την επιλογή αποστολής μηνυμάτων SMS (επιλογή ενεργοποιημένη από το εργοστάσιο) ή 12#0# για να απενεργοποιήσετε την επιλογή αυτή.

4)        Πατήστε 15#1# για να ενεργοποιήσετε την επιλογή εκτέλεσης τηλεφωνικών κλήσεων στους καταχωρημένους αριθμούς (επιλογή ενεργοποιημένη από το εργοστάσιο) ή 15#0# για να απενεργοποιήσετε την επιλογή αυτή.

5)        Πατήστε 4#1# για να ενεργοποιήσετε την επιλογή ώστε να ακούτε τι συμβαίνει στο χώρο που βρίσκεται γύρω από την κεντρική μονάδα ή 4#0# για να απενεργοποιήσετε την επιλογή αυτή.

6)        Πατήστε 11#1# για να ενεργοποιήσετε την επιλογή να ηχεί η σειρήνα όταν ενεργοποιείται ο συναγερμός (επιλογή ενεργοποιημένη από το εργοστάσιο) ή 11#0# για να απενεργοποιήσετε την επιλογή αυτή.

Ε.Εγκατάσταση των μαγνητικών επαφών πορτών και παραθύρων

Τοποθετήστε το ένα κομμάτι του αισθητήρα στην πόρτα ή το παράθυρο και το άλλο στο κάσωμά της ώστε να είναι αντικρυστά. Η στερέωσή τους γίνεται είτε με τις ταινίες διπλής όψεως που βρίσκονται στη συσκευασία, είτε (για καλύτερη στερέωση) με τη χρήση βιδών.

Σημ 1: Τα δύο μέρη της κάθε μαγνητικής επαφής θα πρέπει στην κλειστή θέση του κουφώματος να βρίσκονται όσο γίνεται πιο κοντά και αντικρυστά και σε κάθε περίπτωση σε απόσταση μικρότερη από 10mm.

Σημ 2: Για καλύτερη λήψη των σημάτων καλό είναι να εκτείνετε την κεραία του αισθητήρα.

Σημ 3: Όταν το ενδεικτικό λαμπάκι του αισθητήρα αναβοσβήνει, τότε οι μπαταρίες του χρειάζονται αντικατάσταση.

Ζ. Εγκατάσταση των ασύρματων ανιχνευτών κίνησης θερμού αντικειμένου (P.I.R.)

Οι ανιχνευτές κίνησης θερμού αντικειμένου λειτουργούν με υπέρυθρες ακτίνες και πρακτικά ανιχνεύουν την κίνηση όποιου προσπαθήσει να εισβάλει στον προστατευόμενο χώρο. Στερεώνονται συνήθως σε τοίχους και σε ύψος 2,00 ως 2,20 μέτρων κοιτάζοντας την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε.

Η. Διαγραφή ρυθμίσεων, ασύρματων αισθητήρων και τηλεχειριστηρίων

Με τη διαγραφή η κεντρική μονάδα θα διαγράψει όσους ασύρματους αισθητήρες και τηλεχειριστήρια είναι καταχωρημένα, ενώ οι ρυθμίσεις του συστήματος θα επανέλθουν στις αρχικές εργοστασιακές.

1)        Κλείστε την κεντρική μονάδα θέτοντας το κουμπί “ON/OFF” στη θέση “OFF”.

2)        Πατώντας συνεχώς με ένα αιχμηρό αντικείμενο το κουμπί “RESET/CODE” θέστε το κουμπί “ON/OFF” στη θέση “OΝ”. Το λαμπάκι “ALARM” αναβοσβήνει στιγμιαία.

3)        Συνεχίστε να κρατάτε το κουμπί “RESET/CODE” για περίπου 5 δευτερόλεπτα ακόμα και μετά αφήστε το.

4)        Ελέγξτε αν η διαγραφή είναι επιτυχής και, αν χρειαστεί, επαναλάβετε τη διαδικασία

 

 Θ. Οδηγίες χειρισμού: λειτουργίας με το τηλεχειριστήριο.

 

i.Χρήση μέσω τηλεχειριστηρίου

1. Away arm : όπλιση όσο λείπουμε από το χώρο μας. Πατήσετε το πλήκτρο με το κλειστό λουκέτο στο τηλεχειριστήριο, το λαμπάκι “STATUS” αφού αναβοσβήσει αργά, στην αρχή είναι πορτοκαλί και στην συνέχεια πράσινο τότε όλοι οι ανιχνευτές και οι μαγνητικές παγίδες οπλίζουν.

2. Home arm : όπλιση για όσο είστε μέσα στο χώρο σας. Πατήσετε το πλήκτρο με το σπιτάκι στο τηλεχειριστήριο, το λαμπάκι “STATUS” αφού αναβοσβήσει γρήγορα, στην αρχή είναι πορτοκαλί και στην συνέχεια πράσινο, τότε όλοι οι ανιχνευτές και οι μαγνητικές παγίδες που έχουν καταχωρηθεί στην εσωτερική ζώνη απομονώνονται και δεν δουλεύουν.

3. Disarm-αφόπλιση : πατήστε το ανοιχτό λουκέτο στο τηλεχειριστήριο.

4. SOS-ΠΑΝΙΚΟΥ : σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης πιέστε το κουμπί με την σειρήνα στο τηλεχειριστήριο.

 Χρήση μέσω τηλεφώνου

1)        Καλέστε τον αριθμό της κάρτας SIM που έχετε εισάγει στην κεντρική μονάδα.Μετά από ένα κουδούνισμα, η κεντρική μονάδα «ανοίγει» την επικοινωνία με το τηλέφωνο που καλεί και ακούηεται ένα μπιπ..

2)        Εισάγετε τον κωδικό του συστήματος (από το εργοστάσιο είναι καταχωρημένος ο αριθμός 123456) και μετά τη δίεση #, οπότε ένα μακρόσυρτο μπιπ ακούγεται για την επιτυχή καταχώρηση του κωδικού.

3)        Πατήστε 1#1# για να οπλίσετε το σύστημα ως Away arm(βλέπε i.) ή 1#2# για να οπλίσετε το σύστημα ως Home arm(βλεπε i.).

4)        Πατήστε 1#0# για να αφοπλίσετε-Disarm το σύστημα (βλέπε i.).

Ι. Τροποποίηση του κωδικού του συναγερμού

1)        Καλέστε τον αριθμό της κάρτας SIM που έχετε εισάγει στην κεντρική μονάδα. Μετά από ένα κουδούνισμα, η κεντρική μονάδα «ανοίγει» την επικοινωνία με το τηλέφωνο που καλεί και ακούγεται ένα μπιπ.

2)        Εισάγετε τον κωδικό του συστήματος (από το εργοστάσιο είναι καταχωρημένος ο αριθμός 123456) και μετά τη δίεση #, οπότε ένα μακρόσυρτο μπιπ ακούγεται για την επιτυχή καταχώρηση του κωδικού

3)        Πατήστε 31#ΧΧΧΧΧΧ# όπου ΧΧΧΧΧΧ ένας εξαψήφιος αριθμός της επιλογής σας που πρέπει να θυμάστε και να μην μοιράζεστε με άλλους.

4)        Κλείστε το τηλέφωνο και ο νέος κωδικός έχει καταχωρηθεί.

Σημ: ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΣ ΓΙΑΤΙ, ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΔΥΝΑΤΗ ΚΑΙ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ!

Συναγερμοί και συστήματα ασφαλείας σε προσιτές τιμές

Το e-shop υλοποιήθηκε από Webnode