Αναζητηση στον ιστότοπο

Οδηγίες εγκατάστασης συναγερμού MYL-007K3

Εγκατάσταση του ασύρματου συστήματος συναγερμού MYL-007K3

Εγκατάσταση της κεντρικής μονάδας

α.Τοποθετήστε το βύσμα της σειρήνας στην αντίστοιχη υποδοχή του κεντρικού πίνακα. Συνδέστε την τηλεφωνική σας γραμμή στην υποδοχή «out line» του κεντρικού πίνακα και μια τηλεφωνική συσκευή εάν επιθυμείτε στην υποδοχή «telephone» προκειμένου να πραγματοποιείτε τηλεφωνικές κλήσεις ως συνήθως.

b.Τροφοδοτήστε τον κεντρικό πίνακα συνδέοντας το τροφοδοτικό του με την υποδοχή «power» και βάζοντας τον διακόπτη του κεντρικού πίνακα στην θέση «ON». Το λαμπάκι «power» θα αναβοσβήσει και ένα μπιπ θα ακουστεί για να δηλώσει την κανονική λειτουργία του πίνακα. Κάθε 30 δευτερόλεπτα θα ακούγονται 3 μπιπ για να θυμίσουν στον χρήστη να εισάγει τους τηλεφωνικούς αριθμούς που θα καλεί η κεντρική μονάδα σε περίπτωση συναγερμού. Αυτή η υπενθύμιση θα εξαφανιστεί όταν θα έχετε τελειώσει την ρύθμιση των τηλεφωνικών αριθμών.

Πατήστε το πλήκτρο «disarm» για να αποφύγετε την ενεργοποίηση της σειρήνας όταν καταχωρείτε τους αισθητήρες.

Προσοχή

α. Προσπαθήστε η θέση εγκατάστασης της κεντρικής μονάδας να βρίσκεται κατά το δυνατόν στο μέσον του κτιρίου που προστατεύει και τραβήξτε την κεραία για να μεγαλώσετε την εμβέλεια. Είναι καλό η κεντρική μονάδα να τοποθετείται σε περιοχές όχι πολυ εύκολα προσιτές σε πιθανούς εισβολείς. 

b. Προτιμήστε θέσεις μακριά από μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα ή ασύρματες συσκευές.

c. Συνδέστε την κεντρική τηλεφωνική γραμμή στον κεντρικό πίνακα του συναγερμού ώστε να ελαχιστοποιήσετε τον χρόνο κλήσης.

d. Προτιμήστε την εγκατάσταση της κεντρικής μονάδας σε κάποιο προστατευμένο σημείο.

Εγκατάσταση των αισθητήρων συναγερμού πορτών και παραθύρων (παγίδες).

Οι αισθητήρες αυτοί ανιχνεύουν την κατάσταση (ανοικτό-κλειστό) που βρίσκονται τα παράθυρα και οι πόρτες σας και στέλνουν αντίστοιχο σήμα στην κεντρική μονάδα. Τοποθετήστε το ένα κομμάτι του αισθητήρα στην πόρτα / παράθυρο και το άλλο στο κάσωμά της. Για καλύτερη στερέωση προτιμήστε την χρήση βιδών.

Προσοχή

α. Τα 2 κομμάτια του αισθητήρα θα πρέπει στην κλειστή θέση του κουφώματος να βρίσκονται όσο γίνεται πιο κοντά και σε κάθε περίπτωση λιγότερο απο 10mm.

b. Για καλύτερη λήψη θα πρέπει να σηκώσετε την κεραία του αισθητήρα.

c. Αν το ενδεικτικό λαμπάκι του αισθητήρα αναβοσβήνει οι μπαταρίες του χρειάζονται αντικατάσταση.

Εγκατάσταση των ασύρματων υπέρυθρων αισθητήρων του συναγερμού (PIR)

Οι υπέρυθροι αισθητήρες ανιχνεύουν την κίνηση όποιου προσπαθήσει να εισβάλει στον προστατευόμενο χώρο. Στερεώνονται συνήθως σε τοίχους και σε υψομέτρο 2 ως 2,2 μέτρων κοιτάζοντας την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε.

Πως γίνεται το set-up (αρχική ρύθμιση) του συναγερμού

Πριν να εκτελέσετε κάποια λειτουργία προγραμματισμού θα πρέπει να εισάγεται από το πληκτρολόγιο τον κωδικό (αρχικός κωδικός εργοστασίου 1234) και να πατήσετε το μπουτόν «program». Δύο μπιπ δείχνουν επιτυχή εισαγωγή του κωδικού ενώ τέσσερα κοφτά μπιπ δείχνουν ανεπιτυχή εισαγωγή και πρέπει να προσπαθήσετε ξανά.

Για να βγείτε από την κατάσταση προγραμματισμού πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο «return». Αν παρέλθουν 30 δευτερόλεπτα χωρίς καμμία λειτουργία το σύστημα βγαίνει από την λειτουργία προγραμματισμού.

Σημειώσεις

1. Όταν προγραμματίζετε τον συναγερμό η κεντρική μονάδα πρέπει να είναι συνδεδεμένη με την παροχή της από το τροφοδοτικό γιατί οι μπαταρίες μπορεί να μην επαρκούν.

2. Όταν ο συναγερμός ενεργοποιείται, το αντίστοιχο ενδεικτικό λαμπάκι «alarm» ανάβει.

3. Όταν ο συναγερμός είναι οπλισμένος στην κατάσταση «out», το αντίστοιχο λαμπάκι είναι αναμένο στον πίνακα και όταν οι αισθητήρες ή οι επαφές ενεργοποιηθούν η σειρήνα θα ηχήσει.

4. Όταν ο συναγερμός είναι οπλισμένος στην κατάσταση «home», το αντίστοιχο λαμπάκι του πίνακα ανάβει και όταν οι προγραμματισμένοι αισθητήρες και επαφές ενεργοποιηθούν, η σειρήνα θα ηχήσει.

5. Όταν ο συναγερμός έχει ενεργοποιηθεί και η σειρήνα είναι σε λειτουργία μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον κωδικό και το πλήκτρο «disarm» για να τον σταματήσετε και να τον αφοπλίσετε (ο κωδικός από το εργοστάσιο είναι 1234).

Ηχογράφηση μηνύματος συναγερμού

Εισάγεται από το πληκτρολόγιο τον κωδικό (αρχικός κωδικός εργοστασίου 1234) και πατήστε το μπουτόν «program». Δύο μπιπ δείχνουν επιτυχή εισαγωγή του κωδικού ενώ τέσσερα κοφτά μπιπ δείχνουν ανεπιτυχή εισαγωγή και πρέπει να προσπαθήσετε ξανά. Στη συνέχεια εισάγετε 6 # και εκφωνήστε ένα μήνυμα 10 δευτερολέπτων μετά το μπιπ που θα ακούσετε και πριν το διπλό μπιπ που ορίζει το τέλος των 10 δευτερολέπτων. Κάθε νέο μήνυμα που γράφετε διαγράφει το παλιότερο.

Το μήνυμα πρέπει να είναι απλό και κατανοητό. Για παράδειγμα μπορείτε να πείτε: Ο συναγερμός της κατοικίας του κυρίου τάδε στην διεύθυνση τάδε έχει ενεργοποιηθεί, παρακαλώ ελάτε αμέσως.

Οργάνωση του συναγερμού σε ζώνες

Υπάρχουν 32 διαθέσιμες ζώνες για να ομαδοποιήσετε τις μαγνητικές επαφές και τους ανιχνευτές σας.

Για να εισάγετε κάποιο αισθητήρα ή μαγνητική επαφή στην ζώνη που θέλετε ακολουθείτε την διαδικασία καταχώρησης (περιγράφεται αναλυτικότερα στο επόμενο κεφάλαιο) φροντίζοντας όμως πριν την ενεργοποίηση κάθε αισθητήρα να εισάγετε το νούμερο της ζώνης που επιθυμείτε. 

Eισάγεται από το πληκτρολόγιο τον κωδικό (αρχικός κωδικός εργοστασίου 1234) και να πατήσετε το μπουτόν «program». Δύο μπιπ δείχνουν επιτυχή εισαγωγή του κωδικού ενώ τέσσερα κοφτά μπιπ δείχνουν ανεπιτυχή εισαγωγή και πρέπει να προσπαθήσετε ξανά. Στη συνέχεια πληκτρολογούμε

7# για να μπούμε σε κατάσταση καταχώρησης

01# και ενεργοποιούμε όλους τους αισθητήρες (παγίδες,ρανταρ) που θέλουμε να υπάρχουν στη ζώνη 01

02# και ενεργοποιούμε όλους τους αισθητήρες(παγίδες,ρανταρ) που θέλουμε να υπάρχουν στη ζώνη 02

03#......

04#......

και συνεχίζουμε μέχρι να τελειώσουν οι αισθητήρες .

Σε κάθε ενεργοποίηση ενός αισθητήρα αναγράφεται το νούμερό της ζώνης στο «display» της κεντρικής μονάδας. Ο λόγος που τοποθετούμε τους αισθητήρες σε ζώνες είναι για να δώσουμε την δυνατότητα η ενεργοποίηση κάποιων από αυτούς, να προκαλεί διαφορετική συμπεριφορά στην κεντρική μονάδα.

Πως γίνεται η ενεργοποίηση για καταχώρηση των τηλεχειριστηρίων, αισθητήρων και μαγνητικών επαφών

Για τις μαγνητικές επαφές πορτών και παραθύρων απλώς απομακρύνετε για λίγο τα δύο κομμάτια του αισθητήρα μεταξύ τους και μετά πλησιάστε τα ξανά. Θα ακουστεί ένα μπιπ και το λαμπάκι της κατάστασης θα αναβοσβήσει για να δηλώσει την επιτυχή καταχώρηση.

Για τους υπέρυθρους αισθητήρες κίνησης απλώς τους ανοίγετε στο ON και η κεντρική μονάδα θα κάνει πάλι ένα μπιπ για να δηλώσει την καταχώρηση. Μετά μπορείτε να γυρίσετε πάλι τον αισθητήρα στο OFF.

Όμοια οι ανιχνευτές αερίου και καπνού μπορούν να καταχωρηθούν πατώντας ένα μικρό μαύρο διακόπτη που φέρουν στα αριστερά τους. Και εδώ η επαλήθευση της καταχώρησης γίνεται από το σύστημα συναγερμού με ένα μπιπ.

Για τα τηλεχειστήρια μπορείτε να τα καταχωρήσετε πατώντας οποιοδήποτε από τα κουμπιά τους και πάλι η κεντρική μονάδα θα δηλώσει την καταχώρησή τους με ένα μπιπ. Ειδικά για τα τηλεχειριστήρια δεν χρειάζεται πριν την ενεργοποίησή τους να δηλώσετε κάποια ζώνη.

Μετά το τέλος όλων των καταχωρήσεων πιέστε «return» για να βγείτε από την κατάσταση καταχώρησης (θα ακουστούν 2 μπιπ).

Έτσι για να δώσουμε στους αισθητήρες και μαγνητικές επαφές μιας ζώνης κάποια συμπεριφορά, προγραμματίζουμε ως εξής:

* νουμέρο ζώνης 2 Χ #

όπου το νούμερο ζώνης είναι ένας αριθμός από το 01 ως το 32 και το Χ δηλώνει την επιθυμητή συμπεριφορά της ζώνης ως εξής:

Χ=1. Άμεση ζώνη. Θα ενεργοποιήσει την σειρήνα και θα καλέσει το προκαθορισμένο τηλέφωνο αμέσως μόλις ένα αισθητήριο αυτής της ζώνης ενεργοποιηθεί.Παραδείγμα για να ορίσετε την πρώτη ζώνη σαν άμεση ζώνη πληκτρολογείστε *0121#

Χ=2. Ζώνη καθυστέρησης. Ενεργοποιεί την σειρήνα και τηλεφωνεί με καθυστέρηση 30 δευτερολέπτων.Παραδείγμα για να ορίσετε την δευτέρη ζώνη σαν ζώνη καθυστέρησης πληκτρολογείστε *0222#

Χ=3. Ζώνη κινδύνου. Ανεξάρτητα από το αν ο συναγερμός θα είναι οπλισμένος ή όχι όποιες επαφές αυτής της ζώνης ενεργοποιηθούν θα ηχήσει η σειρήνα.Παραδείγμα για να ορίσετε την τρίτη ζώνη σαν ζώνη κινδύνου πληκτρολογείστε *0323#(προσοχη μόνο εάν υπάρχουν αισθητήρες διαρροής αερίου και τους αισθητήρες ανιχνευσης καπνου).

Χ=5. Εσωτερικές ζώνες. Δεν ενεργοποιούν την σειρήνα ούτε καλούν τους τηλεφωνικούς αριθμούς οι αισθητήρες αυτών των ζωνών όταν ο συναγερμός είναι οπλισμένος στην κατάσταση «home arm». Οι ζώνες αυτές μας επιτρέπουν να έχουμε οπλισμένο τον συναγερμο (home arm) αλλά να κυκλοφορούμε ελεύθερα σε κάποιους εσωτερικούς χώρους μας.Παραδείγμα για να ορίσετε την τρίτη ζώνη σαν εσωτερική ζώνη πληκτρολογείστε *0325#

Επισημάνσεις

- Συνήθως καταχωρούμε τους αισθητήρες πορτών και παραθύρων στις άμεσες ζώνες έτσι ώστε να ενεργοποιήσουν την σειρήνα άσχετα με το πως οπλίστηκε ο συναγερμός (out arm ή home arm).

- Τους εσωτερικούς υπέρυθρους ανιχνευτές (PIR) τους εγκαθιστούμε σε εσωτερικές ζώνες έτσι ώστε να μην λειτουργούν στην κατάσταση «home arm» αλλά να λειτουργούν στην «out arm».

- Η κύρια πόρτα του σπιτιού μπορεί να οριστεί σε ζώνη καθυστέρησης αν δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα τηλεχειριστήρια. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αφοπλίσετε το συναγερμό μέσα σε 30 δευτερόλεπτα από το άνοιγμα της πόρτας αλλιώς θα ηχήσει η σειρήνα. Γενικά σημειώστε ότι θεωρείται ασφαλέστερο να μην υπάρχουν ζώνες καθυστέρησης όπου δεν είναι απολύτως αναγκαίο.

-Τους αισθητήρες διαρροής αερίου και τους αισθητήρες ανιχνευσης καπνού στη ζώνη που θα της προσδώσουμε το χαρακτηριστικό της ζώνης «έκτακτης ανάγκης».

Πως να διαγράψετε όλες τις καταχωρήσεις αισθητήρων και τηλεχειριστηρίων

Ενόσω βρίσκεστε στην κατάσταση καταχώρησης πατήστε 7 * και όλες οι πληροφορίες θα διαγραφούν (θα ακουστούν 2 μπιπ για επαλήθευση)

Πως ρυθμίζουμε τους τηλεφωνικούς αριθμούς που θα καλούνται σε περίπτωση συναγερμού.

Eισάγεται από το πληκτρολόγιο τον κωδικό (αρχικός κωδικός εργοστασίου 1234) και να πατήσετε το μπουτόν «program». Δύο μπιπ δείχνουν επιτυχή εισαγωγή του κωδικού ενώ τέσσερα κοφτά μπιπ δείχνουν ανεπιτυχή εισαγωγή και πρέπει να προσπαθήσετε ξανά.

Στη συνέχεια οι εντολές που πρέπει να δώσετε στο σύστημα μέσω του πληκτρολογίου του συναγερμού είναι:

31 * πρώτος τηλεφωνικός αριθμός #

32 * δεύτερος τηλεφωνικός αριθμός #

33 * τρίτος τηλεφωνικός αριθμός #

34 * τέταρτος τηλεφωνικός αριθμός #

35 * πέμπτος τηλεφωνικός αριθμός #

36 * έκτος τηλεφωνικός αριθμός #

38 * πρώτος τηλεφωνικός αριθμός κέντρου λήψης σημάτων #

39 * δεύτερος τηλεφωνικός αριθμός κέντρου λήψης σημάτων #

Αν θέλετε να διαγράψετε ένα τηλεφωνικό αριθμό κάνετε μια εγγραφή ενός κενού στην αντίστοιχη θέση. Έτσι αν για παράδειγμα θέλετε να διαγράψετε τον τέταρτο αριθμό πληκτρολογείτε 34 * #.

Σε περίπτωση που δεν συνεργάζεστε με κέντρο λήψης σημάτων δεν χρειάζεται φυσικά να ορίσετε τα αντίστοιχα νούμερα στις θέσεις 38 και 39.

Τροποποίηση του κωδικού του συναγερμού

Για να ορίσετε ένα κωδικό απομακρυσμένης διαχείρησης χρησιμοποιήστε την εντολή 10*9999#, όπου 9999 είναι ένας τετραψήφιος αριθμός της επιλογής σας που πρέπει να θυμάστε και να μην τον μοιράζεστε με άλλους. ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ ΤΟ ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΣ ΑΦΟΥ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΔΥΝΑΤΗ ΚΑΙ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ

-Όλες οι αποθηκευμένες πληροφορίες μπορούν να διαγραφούν από την κεντρική μονάδα, η οποία θα επανέλθει στην αρχική της κατάσταση με την εντολή 0000 #.

 VI. Οδηγίες λειτουργίας με το τηλεχειριστήριο και το πληκτρολόγιο.

  1. Out arm : όπλιση όσο λείπουμε από το χώρο μας. Για να μπούμε σ’ αυτή την κατάσταση, μπορούμε να πατήσουμε το πλήκτρο «out» οπότε το φωτάκι της κατάσταση θα αναβοσβήσει. Ένας ακόμα τρόπος είναι, να πατήσετε το πλήκτρο με το λουκέτο στο τηλεχειριστήριο και μετά παρατεταμένα το πλήκτρο με τη σειρήνα στο τηλεχειριστήριο.
  2. Home arm : πατήτε το πλήκτρο με το λουκέτο στο τηλεχειριστήριο ή εναλλακτικά, κρατήστε πατημένο το «home» στο πληκτρολόγιο για 2 δευτερόλεπτα ώστε να ακουστει ένα μπιπ και να αναβοσβήσει το λαμπάκι της κατάστασης. Μόλις το σύστημα βρεθεί στην κατάσταση «Home arm», όλοι οι ανιχνευτές και οι μαγνητικές παγίδες που ανήκουν σε ζώνες που έχουν οριστεί εσωτερικές, δεν δουλεύουν.
  3. Disarm : πατήστε το ανοιχτό λουκέτο στο τηλεχειριστήριο ή εισάγετε τον κωδικό σας και πιέστε «disarm» στο πληκτρολόγιο της κεντρικής μονάδας.
  4. SOS : σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης πιέστε το κουμπί με την σειρήνα στο τηλεχειριστήριο ή το κουμπί «emergency» στο πληκτρολόγιο.

Απομακρυσμένη διαχείρηση μέσω τηλεφώνου.

-Τι κάνουμε όταν λαμβάνουμε τηλεφώνημα από το συναγερμό.

Μπορούμε να πιέσουμε * και να ακούσουμε για 30 δευτερόλεπτα, τί συμβαίνει στο χώρο του συναγερμού.

Αν πατήσουμε # ο συναγερμός θα σταματήσει να ηχεί και να παίρνει τα επόμενα τηλέφωνα κυκλικά. 

 

Πρόσθετες λειτουργίες και ρυθμίσεις των ζωνών του συναγερμού (για προχωρημένους)

-Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση της υπενθύμισης ζώνης.

Η ενεργοποίηση γίνετε με * αριθμός ζώνης 71 # και η απενεργοποίηση με * αριθμός ζώνης 70 #. ‘Οταν η υπενθύμιση είναι ενεργοποιημένη θα ακούσετε 3 μπιπ για να οπλίσετε τον συναγερμό.

-Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση της λειτουργίας κατά των παρεμβολών.

Αν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία και κάποιος προσπαθήσει να παρεμβάλει το σύστημα , η σειρήνα θα ηχήσει (αλλά δεν θα κληθούν τα τηλέφωνα). Η ενεργοποίηση γίνετε με 17 * 1# και η απενεργοποίηση με 17 * 0 #.

-Η ενεργοποίηση και η απενεργοποιήση του τηλεχειριστήριου. Αυτή η έντολη είναι πολλή χρήσιμη στην περίπτωση που πιστεύετε ότι έχετε χάσει κάποιο από τα τηλεχειρισστήρια, αλλά δεν είστε σίγουρος ή όταν έχετε δώσει κάποιο τηλεχειριστήριο σε κάποιον που θέλετε μόνο να οπλίζει τον συναγερμό, αλλά να μην έχει τη δυνατότητα να τον απενεργοποιεί. Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή μπορείτε να οπλίζετε τον συναγερμό από το τηλεχειριστήριο, αλλά για να τον απενεργοποιήσετε θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε αποκλειστικά το πληκτρολόγιο χρησιμοποιώντας τον κωδικό που έχετε επιλέξει. Η ενεργοποιήση της επιλογής αυτής γίνεται με

18 * 1 # και η απενεργοποίηση με 18 * 0 # .

-Πόσο χρόνο θα διαρκέσει η σειρήνα.

Μπορείτε να ορίσετε πόσο χρόνο θα χτυπά η σειρήνα με την εντολή 29 * ΧΧ # . Όπου ΧΧ είναι ο επιθυμητός χρόνος σε λεπτά από 00 έως 30 λεπτά.

 

Ασυρματη σειρηνα συναγερμου

Συναγερμοί και συστήματα ασφαλείας σε προσιτές τιμές

Το e-shop υλοποιήθηκε από Webnode