Αναζητηση στον ιστότοπο

 Εγκατάσταση του ασύρματου συναγερμού MYL-7M3

1. Γενικές οδηγίες

 1. Προτιμότερο είναι η θέση εγκατάστασης της κεντρικής μονάδας να βρίσκεται κατά το δυνατόν στο μέσον του κτιρίου που προστατεύει και εκτείνετε την κεραία ώστε να μεγαλώσετε την εμβέλειά της. Είναι καλό η κεντρική μονάδα να τοποθετείται σε περιοχές οι οποίες δεν είναι εύκολα προσβάσιμες σε πιθανούς εισβολείς.
 2. Σημαντικό είναι οι θέσεις εγκατάστασης της κεντρικής μονάδας να βρίσκονται μακριά από μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα ή άλλες ασύρματες συσκευές.
 3. Για να μην  επηρεάζεται η λειτουργία των τηλεχειριστηρίων όταν οι ανιχνευτές εκπέμπουν, φροντίστε η εγκατάσταση της κεντρικής μονάδας να απέχει τουλάχιστον 1 μέτρο από τον κοντινότερο ασύρματο ανιχνευτή ή πομπό. Κάτι τέτοιο είναι ιδιαίτερα πιθανό στην περίπτωση της ασύρματης σειρήνας, η οποία από την στιγμή που θα ενεργοποιηθεί, πρέπει το τηλεχειριστήριο που θα την αφοπλίσει να πλησιάσει πολύ κοντά στην κεντρική μονάδα.
 4. Καλό θα ήταν να κάνετε τις δοκιμές χωρίς να έχετε συνδέσει τη σειρήνα ή αφού της έχετε περιορίσει την ένταση του ήχου της βάζοντας ένα αντικείμενο μπροστά της, ώστε να μην ενοχληθούν οι γείτονες.
 5. Πρέπει να γνωρίζετε ότι οι ρυθμίσεις του συστήματος γίνονται μέσω τηλεφώνου, το οποίο καλό είναι να βρίσκεται έστω και λίγο απομακρυσμένα από την κεντρική μονάδα (δηλ. αν οι ρυθμίσεις γίνονται από τηλέφωνο που βρίσκεται στο ίδιο δωμάτιο με το σύστημα, τότε υπάρχει η πιθανότητα να υπάρξουν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να θεωρηθούν ανεπιθύμητες ενέργειες και να ενεργοποιήσουν το συναγερμό).
 6. Εάν η κεντρική μονάδα μπλοκάρει εξαιτίας μιας πολύ γρήγορης καταχώρησης ρυθμίσεων, απλά πιέστε το κουμπί «ON/OFF» που υπάρχει στην πίσω θέση της κεντρικής μονάδας στη θέση «OFF» και μετά ξανά στη θέση «ΟΝ».
 7. Σημειώστε ότι τα αξεσουάρ που υπάρχουν στο κιτ (συσκευασία) είναι ήδη προγραμματισμένα από το εργοστάσιο, και μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε άμεσα, χωρίς περαιτέρω ρυθμίσεις. Οποιοδήποτε άλλο επιπρόσθετο αξεσουάρ θελήσετε να χρησιμοποιήσετε, θα πρέπει να το προγραμματίσετε.
 8. Το σύστημα του συναγερμού είναι οπλισμένο από το εργοστάσιο και θα ενεργοποιηθεί σε κάθε ενέργεια που θα θεωρεί ως ανεπιθύμητη (π.χ. απομάκρυνση των δύο μερών της μαγνητικής επαφής). Για να το απενεργοποιήσετε πρέπει να χρησιμοποιήστε κάποιο από τα τηλεχειριστήρια.
 9. Στο πίσω μέρος της κεντρικής μονάδας υπάρχουν 10 υποδοχές, οι οποίες αριθμούμενες από αριστερά είναι:

Συνδεσμολογία συναγερμού GSM

 • 1η υποδοχή 〨: Γείωση.
 • 2η υποδοχή +12V: Έξοδος τάσης 12V η οποία μπορεί να υποστηρίξει τροφοδοσία για ενσύρματους ανιχνευτές.
 • 3η υποδοχή: Υποδοχή για τη σύνδεση σειρήνας.
 • 4η και 5η υποδοχή: έξοδος εσωτερικού ρελέ - είναι μία κανονικά ανοικτή επαφή (NC) η οποία διατηρείται κλειστή για 3 λεπτά εφόσον ο συναγερμός ενεργοποιείται από εισβολή ανεπιθύμητου προσώπου.
 • 6η υποδοχή: έξοδος για σύνδεση μικροφώνου (για περίπτωση που είναι επιθυμητή αμφίδρομη επικοινωνία).
 • 7η και 8η υποδοχή (Ο2 και Ο1):  είναι έξοδοι για ειδικές εφαρμογές.
 • 9η και 10η υποδοχή (Ι2 και Ι1):  είναι είσοδοι εντολών από ενσύρματους ανιχνευτές.

·  10.  Επίσης στο μπροστινό μέρος της κεντρικής μονάδας υπάρχουν 8 λαμπάκια, τα οποία αριθμούμενα από αριστερά είναι:

 • 1ο και 2ο λαμπάκι «OUT1» και «OUT2»: σας δείχνουν την κατάσταση των εξόδων «O1» και «O2» οι οποίες υπάρχουν στο πίσω μέρος της κεντρικής μονάδας και χρησιμοποιούνται για ειδικές εφαρμογές.
 • 3ο λαμπάκι «SPEAKER»: σας δείχνει την κατάσταση της υποδοχής του μικροφώνου (για περίπτωση που είναι επιθυμητή αμφίδρομη επικοινωνία).
 • 4ο λαμπάκι «RELAY»: αυτό ανάβει όταν στις αντίστοιχες υποδοχές στο πίσω μέρος της κεντρικής μονάδας είναι συνδεδεμένες κατάλληλες συσκευές (π.χ. λαμπτήρας) και κλείνει η κανονικά ανοικτή επαφή του εσωτερικού ρελέ.
 • 5ο λαμπάκι «ALARM»: σας δείχνει την κατάσταση της λειτουργίας της σειρήνας  και όταν η σειρήνα ενεργοποιείται το λαμπάκι αυτό ανάβει.
 • 6ο λαμπάκι «MONITOR»: αυτό ανάβει όταν έχετε επικοινωνία με την κεντρική μονάδα μέσω τηλεφώνου και ακούτε τι συμβαίνει στο χώρο γύρω από την κεντρική μονάδα.
 • 7ο λαμπάκι «STATUS»: σας δείχνει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η κεντρική μονάδα δηλ:
 • Α. όταν πρωτολειτουργείτε τη συσκευή το λαμπάκι αυτό είναι πορτοκαλί και αναβοσβήνει, αυτό σημαίνει ότι προσπαθεί να συνδεθεί με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Εάν παραμένει για περισσότερα από δύο λέπτα το λαμπάκι σε πορτοκαλί και θα αναβοσβήνει τότε είναι πιθανόν να μην έχετε απενεργοποιήσει το PIN της κάρτας SIM ή δεν μπορεί να συνδεθεί με το δίκτυο της κινητής τηλεφωνία.
 •  Β. όταν είναι πράσινο και αναβοσβήνει σημαίνει ότι το σύστημα του συναγερμού είναι οπλισμένο και έτοιμο να ανιχνεύσει και να ειδοποιήσει για ανεπιθύμητες εισβολές. 
 •  Γ. όταν είναι σταθερά πράσινο σημαίνει ότι έχει συνδεθεί με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και βρίσκεται σε αναμονή για να οπλιστεί. Σημείωση:  Στην περίπτωση που πρωτολειτουργείτε την κεντρική μονάδα και είναι σταθερά πράσινο σημαίνει ότι ή δεν έχουμε αποθηκεύσει στην κάρτα SIM τα τηλέφωνα που θα ειδοποιεί ο συναγερμός σε περίπτωση ενεργοποίησης του ή ότι έχει σβηστεί από την κάρτα του κινητού ο αριθμός φωνητικής πύλης με αποτέλεσμα να μην μπορεί να καλεί ή να στέλνει μηνύματα.
 • Δ. όταν είναι σταθερά κόκκινο (το πολύ για 20 δευτερόλεπτα) σημαίνει ότι είναι σε κατάσταση προγραμματισμού ανιχνευτών.
 • 8ο λαμπάκι «POWER»: αυτό είναι αναμμένο όταν η συσκευή τροφοδοτείται με ρεύμα και είναι σβηστό όταν δεν τροφοδοτείται (δηλαδή όταν βάλουμε το κουμπί που υπάρχει στο πίσω μέρος στη θέση «OFF» ή όταν υπάρχει διακοπή ρεύματος και έχει εξασθενήσει ολοκληρωτικά η ενσωματωμένη μπαταρία) 

2. Εγκατάσταση των μαγνητικών επαφών πορτών και παραθύρων (παγίδες)

Οι μαγνητικές επαφές ή αλλιώς «παγίδες» ανιχνεύουν την κατάσταση που βρίσκονται οι πόρτες και τα παράθυρά σας (ανοικτή ή κλειστή) και στέλνουν αντίστοιχο σήμα στην κεντρική μονάδα. Η τοποθέτησή τους είναι απλή : τοποθετήστε το ένα κομμάτι του αισθητήρα στην πόρτα ή στο παράθυρο και το άλλο στο κάσωμά της ώστε να είναι αντικρυστά. Η στερέωσή τους γίνεται ή με τις ταινίες διπλής όψεως που βρίσκονται στη συσκευασία ή για ακόμα καλύτερη στερέωση χρησιμοποιείστε βίδες.

Σημειώσεις:

 1. Τα δύο μέρη της κάθε μαγνητικής επαφής θα πρέπει  να βρίσκονται όσο γίνετε πιο κοντά και αντικρυστά στην κλειστή θέση του κουφώματος και σε κάθε περίπτωση σε απόσταση μικρότερη από 10mm.
 2. Για καλύτερη λήψη των σημάτων εκτείνετε την κεραία του αισθητήρα.
 3. Όταν το ενδεικτικό λαμπάκι του αισθητήρα παραμένει σταθερά αναμμένο χωρίς να ανοιγοκλείνουμε την πόρτα ή το παράθυροι, σημαίνει ότι οι μπαταρίες του χρειάζονται αντικατάσταση.

3. Εγκατάσταση των ασύρματων ανιχνευτών κίνησης θερμού αντικειμένου (P.I.R.)

Οι ανιχνευτές κίνησης θερμού αντικειμένου ή αλλιώς P.I.R λειτουργούν με υπέρυθρες ακτίνες και στην ουσία ανιχνεύουν την κίνηση όποιου προσπαθήσει να εισβάλει στον προστατευόμενο χώρο. Στερεώνονται συνήθως σε τοίχους και σε ύψος 2,00 ως 2,20 μέτρων κοιτάζοντας πάντα την περιοχή την οποία θέλουμε να προστατεύσουμε.

4. Εγκατάσταση της κεντρικής μονάδας

Το σύστημα απαιτεί μία κάρτα SIM, την οποία μπορείτε να προμηθευτείτε από οποιοδήποτε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας.
Αφού τοποθετήσετε την κάρτα σε ένα κινητό τηλέφωνο:

 1. Σημαντικό είναι να απενεργοποιήστε τον κωδικό PIN που πιθανόν υπάρχει.
 2. Κατόπιν διαγράψτε όλους τους τηλεφωνικούς αριθμούς που πιθανόν έχει αποθηκευμένους η κάρτα SIM. Με προσοχή όμως να μην διαγράψετε τους αποθηκευμένους αριθμούς του τηλεφώνου! Πρέπει να διαγραφούν μόνο οι  αριθμοί που είναι αποθηκευμένοι στην κάρτα SIM.
 3. Τώρα αποθηκεύστε στην κάρτα SIM τους αριθμούς τηλεφώνου με τη σειρά που εσείς θέλετε να πληροφορεί ο συναγερμός σε περίπτωση εισβολής από ανεπιθύμητους στον προστατευόμενο χώρο. (Ο συναγερμός θα καλεί τους αριθμούς με τη σειρά που εσείς τα αποθηκεύετε).
 4. Μετά πατήστε ένα κίτρινο κουμπάκι στο πίσω μέρος της κεντρικής μονάδας και βγάλτε ένα μικρό συρταράκι που υπάρχει.
 5. Τοποθετήστε μέσα στο συρταράκι την κάρτα SIM με τις μεταλλικές επαφές να υπάρχουν στην κάτω πλευρά και τοποθετήστε το συρταράκι στη θέση του.
 6. Συνδέστε την κεραία στη θέση  «ANT» της κεντρικής μονάδας  με προσοχή όμως να μην σφίξετε υπερβολικά το παξιμάδι!
 7. Στη συσκευασία σας υπάρχει μια πράσινη κλεμοσειρα η οποία  πρέπει να τοποθετηθεί στις υποδοχές που υπάρχουν στο πίσω μέρος της κεντρικής μονάδας.
 8. Με τη βοήθεια ενός απλού κατσαβιδιού τοποθετήστε τη σειρήνα συνδέοντας το μαύρο καλώδιο στη θέση της γείωσης (1η υποδοχή ξεκινώντας από την πλευρά υποδοχής του φορτιστή) και το κόκκινο καλώδιο στη θέση της σειρήνας (3η υποδοχή υπολογίζοντας όπως πριν).
 9. Τοποθετήστε το τροφοδοτικό στην υποδοχή «DC12V» στο πίσω μέρος της κεντρικής μονάδας και βάλτε το στην πρίζα.

10. Με τη βοήθεια ενός αιχμηρού αντικειμένου (π.χ. ένα κατσαβίδι) βάλτε στη θέση «ON», το μικρό κουμπί που υπάρχει στη θέση «ON/OFF», στο πίσω μέρος της κεντρικής μονάδας. ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο συναγερμός είναι οπλισμένος, και κατά συνέπεια υπάρχει πάντοτε η πιθανότητα να ενεργοποιηθεί από μία ενέργεια που θα θεωρεί ανεπιθύμητη (π.χ. απομάκρυνση των μερών της μαγνητικής επαφής ή κίνηση μπροστά από το ραντάρ). Γι’ αυτό καλό είναι να έχετε δίπλα σας το τηλεχειριστήριο ώστε, αν χρειαστεί, να τον αφοπλίσετε αμέσως. 

Καταχώρηση επιπρόσθετων ασύρματων αισθητήρων και τηλεχειριστηρίων στο συναγερμό MYL-7M3

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι αισθητήρες που υπάρχουν στη συσκευασία (δύο τηλεχειριστήρια, μία μαγνητική επαφή και ένα ραντάρ) είναι ήδη καταχωρημένα στην κεντρική μονάδα από το εργοστάσιο κατασκευής και αναγνωρίζονται από αυτήν. Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν τους νέους αισθητήρες ή την επανακαταχώρηση των παλαιών σε περίπτωση που τα έχετε διαγράψει:

 1. Τροφοδοτήστε με ρεύμα τους αισθητήρες βάζοντας τις μπαταρίες τους και βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν (π.χ. στις παγίδες όταν απομακρύνονται τα δύο μέρη τους ανάβει για λίγο το λαμπάκι τους).
 2. Τοποθετήστε τους αισθητήρες δίπλα στην κεντρική μονάδα (π.χ. σε ένα τραπέζι) σε κλειστή κατάτασταση (δηλ. οι παγίδες θα έχουν τα δύο μέρη τους αντικρυστά, ενώ αυτά που έχουν κουμπί ενεργοποίησης θα έχουν το κουμπί αυτό στη θέση «OFF»).
 3. Θέστε την κεντρική μονάδα σε κατάσταση αναμονής: Θέστε την κεντρική μονάδα σε λειτουργία (αν είναι εκτός λειτουργίας) και αφοπλίστε το συναγερμό αν είναι ενεργοποιημένος.
 4. Θέστε την κεντρική μονάδα σε κατάσταση προγραμματισμού: πατήστε με ένα αιχμηρό αντικείμενο το κουμπί  «RESET/CODE» που υπάρχει στο πίσω μέρος της κεντρικής μονάδας, μέχρι που το λαμπάκι «STATUS» γίνει σταθερά κόκκινο. Τώρα η κεντρική μονάδα είναι σε κατάσταση προγραμματισμού η οποία διαρκεί περίπου 20 δευτερόλεπτα μετά την πάροδο των οποίων θα ξαναμπεί σε κατάσταση αναμονής.
 5. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος ενεργοποιήστε τους αισθητήρες:

-          Για τις παγίδες: απομακρύνετε για λίγο τα δύο μέρη κάθε παγίδας

-          Για τους ανιχνευτές κίνησης με υπέρυθρες: θέστε τα για λίγο στη θέση «ON» και μετά πατήστε ένα μαύρο κουμπάκι που υπάρχει στο πλάι (εκτός κι αν έχετε επιλέξει αυτά που δεν περιλαμβάνουν το εν λόγω κουμπάκι), οπότε και μετά τη θέση  «ON» θέστε τα στη θέση «OFF»

-          Για τα τηλεχειριστήρια: πατάμε κάποιο από τα κουμπιά του

-          Για τους ανιχνευτές καπνού ή αερίου: πατήστε ένα μαύρο κουμπάκι που υπάρχει στην αριστερή πλευρά

-          Για αισθητήρα θραύσης τζαμιού: τοποθετήστε τον αισθητήρα σε ένα γραφείο και ενεργοποιήστε το χτυπώντας ελαφρά πάνω στον αισθητήρα.

Κάθε φορά που θα ενεργοποιείται ένας αισθητήρας ένα διπλό αναβοσβήσιμο θα δημιουργείται στο λαμπάκι  «STATUS» και θα ακούγεται ένα μπιπ από την σειρήνα.

 1. Μετά την καταχώρηση και του τελευταίου αισθητήρα, περιμέντε ώστε το λαμπάκι του «STATUS» να γίνει πάλι σταθερά πράσινο, πράγμα που δηλώνει ότι ο συναγερμός είναι πάλι σε κατάσταση αναμονής.
 2. Ελέγξτε τη λειτουργία κάθε ανιχνευτή και επαναλάβετε, αν χρειαστεί, τη διαδικασία καταχώρησης.

Σημείωση: Ο μέγιστος αριθμός ασύρματων ανιχνευτών που μπορούν να καταχωρηθούν στο σύστημα είναι 10. Αν όμως θέλετε μπορείτε να καταχωρήσετε περισσότερους ανιχνευτές αρκεί να φροντίσετε να τους τροποποιήσετε εσωτερικά έτσι ώστε να έχουν την ίδια ταυτότητα, βάζοντας τις εσωτερικές τους γέφυρες στην ίδια ακριβώς διάταξη.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΑΓΙΔΑΣΚωδικοποίηση ασύρματου συναγερμού

 

 

Διαγραφή ρυθμίσεων στο συναγερμό MYL-7M3

Με τη διαγραφή (reset), η κεντρική μονάδα θα διαγράψει όσους ασύρματους αισθητήρες και τηλεχειριστήρια είναι καταχωρημένα, ενώ οι ρυθμίσεις του συστήματος θα επανέλθουν στις αρχικές εργοστασιακές.

 1. Κλείστε την κεντρική μονάδα θέτοντας το κουμπί «ON/OFF» στη θέση «OFF».
 2. Πατώντας συνεχώς με ένα αιχμηρό αντικείμενο το κουμπί «RESET/CODE» θέστε το κουμπί «ON/OFF» στη θέση «OΝ». Το λαμπάκι «ALARM» αναβοσβήνει στιγμιαία.
 3. Συνεχίστε να κρατάτε πατημένο το κουμπί «RESET/CODE» για περίπου 5 δευτερόλεπτα ακόμα και μετά αφήστε το.
 4. Ελέγξτε αν η διαγραφή είναι επιτυχής και, αν χρειαστεί, επαναλάβετε τη διαδικασία.

 

Πρόσθετες ρυθμίσεις μέσω τηλεφώνου στο συναγερμό MYL-7M3

Έχετε τη δυνατότητα να κάνετε αρκετές ρυθμίσεις ακόμη και μέσω τηλεφώνου. Για να γίνει αυτό κάντε κάποια από τις επόμενες ενέργειες και μόλις κλείσετε το τηλέφωνο η εντολή για αλλαγή ρύθμισης θα εκτελεστεί:

 1. Καλέστε τον αριθμό της κάρτας SIM από ένα οποιοδήποτε τηλέφωνο.
 2. Μετά από ένα κουδούνισμα, η κεντρική μονάδα «ανοίγει» την επικοινωνία με το τηλέφωνο που καλεί και ένα μπιπ ακούγεται.
 3. Εισάγετε τον κωδικό του συστήματος (από το εργοστάσιο κατασκευής είναι καταχωρημένος ο αριθμός 1234) και μετά τη δίεση #, οπότε ένα διπλό μπιπ ακούγεται για την επιτυχή καταχώρηση του κωδικού.
 4. Πατήστε ένα (1) και δίεση (#) για να θέσετε σε λειτουργία την έξοδο O1 ή ένα (1) και αστερίσκο (*) για να απενεργοποιήσετε την επιλογή αυτή.
 5. Πατήστε δύο (2) και δίεση (#) για να θέσετε σε λειτουργία την έξοδο O2 ή δύο (2) και αστερίσκο (*) για να απενεργοποιήσετε την επιλογή αυτή.
 6. Πατήστε τρία (3) και δίεση (#) για να θέσετε σε λειτουργία την έξοδο «SPEAKER» ή τρία (3) και αστερίσκο (*) για να απενεργοποιήσετε την επιλογή αυτή.
 7. Πατήστε τέσσερα (4) και δίεση (#) για να ενεργοποιήσετε την επαφή του ρελέ και τέσσερα (4) και αστερίσκο (*) για να απενεργοποιήσετε την επιλογή αυτή.
 8. Πατήστε πέντε (5) και δίεση (#) για να ενεργοποιήσετε την επιλογή αποστολής μηνυμάτων SMS (επιλογή ενεργοποιημένη από το εργοστάσιο) ή πέντε (5) και αστερίσκο (*) για να απενεργοποιήσετε την επιλογή αυτή.
 9. Πατήστε έξι (6) και δίεση (#) για να ενεργοποιήσετε την επιλογή εκτέλεσης τηλεφωνικών κλήσεων στους καταχωρημένους αριθμούς ή έξι (6) και αστερίσκο (*) για να απενεργοποιήσετε την επιλογή αυτή.
 10. Πατήστε επτά (7) και δίεση (#) για να ενεργοποιήσετε την επιλογή να ηχεί η σειρήνα σε περίπτωση ενεργοποίησης του συναγερμού ή επτά (7) και αστερίσκο (*) για να απενεργοποιήσετε την επιλογή αυτή.
 11. Πατήστε εννέα (9) και δίεση (#) για να απενεργοποιήσετε την επιλογή να ακούτε τι συμβαίνει στο χώρο που βρίσκεται γύρω από την κεντρική μονάδα ή εννέα (9) και αστερίσκο (*) για να σταματήσετε τη σειρήνα και να ανοίξετε το εσωτερικό μικρόφωνο για να ακούτε τι συμβαίνει στο χώρο που βρίσκεται γύρω από την κεντρική μονάδα. 

 Τροποποίηση του κωδικού του συναγερμού MYL-7M3

 1. Καλέστε τον αριθμό της κάρτας από ένα τηλέφωνο που είναι ήδη καταχωρημένο στην κάρτα SIM.
 2. Μετά από ένα κουδούνισμα, η κεντρική μονάδα «ανοίγει» την επικοινωνία με το τηλέφωνο που καλεί και ακούγεται ένα μπιπ.
 3. Εισάγετε τον κωδικό του συστήματος (από το εργοστάσιο κατασκευής είναι καταχωρημένος ο αριθμός 1234) και μετά δίεση #, οπότε ένα μπιπ ακούγεται για την επιτυχή καταχώρηση του κωδικού. Σημειώστε ότι σε περίπτωση που γίνεται προσπάθεια καταχώρησης λανθασμένου κωδικού ή προσπάθεια από τηλέφωνο που δεν είναι καταχωρημένο, τότε το σύστημα θα αντιληφθεί προσπάθεια παραβίασής του και ο συναγερμός θα ενεργοποιηθεί.
 4. Πατήστε οκτώ (8), δίεση (#), το νέο τετραψήφιο αριθμό της επιλογής σας και μετά πάλι δίεση (#) θα ακουστεί ένα μπιπ που σημαίνει σωστή καταχώρηση του νέου κωδικού διαφορετικά ξανά προσπαθήστε.
 5. Τώρα κλείστε το τηλέφωνο και ο νέος κωδικός έχει πλέον καταχωρηθεί.

Σημείωση: ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΣ ΓΙΑΤΙ, ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΔΥΝΑΤΗ ΚΑΙ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ!

Χρήση του συστήματος συναγερμού MYL-7M3

1. Χρήση μέσω τηλεχειριστηρίου

1. Για ενεργοποίηση του συναγερμού πατήστε το κουμπί με το κλειστό λουκέτο.
2. Για αφόπλιση του συναγερμού πατήστε το κουμπί με το ανοικτό λουκέτο.
3. Για άμεση ενεργοποίηση του συναγερμού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης πατήστε το κουμπί με τη σειρήνα.


2. Χρήση μέσω τηλεφώνου

1. Καλέστε τον αριθμό της κάρτας από ένα τηλέφωνο το οποίο πρέπει να είναι ήδη καταχωρημένο στην κάρτα SIM.
2. Μετά από ένα κουδούνισμα, η κεντρική μονάδα «ανοίγει» τη γραμμή επικοινωνίας με το τηλέφωνο που καλεί και ακούγεται ένα μπιπ.
3. Τώρα εισάγετε τον κωδικό του συστήματος (από το εργοστάσιο κατασκευής είναι καταχωρημένος ο αριθμός 1234), μετά πιέστε δίεση # και ένα μπιπ θα ακούστεί ενημερώνοντάς σας για την επιτυχή καταχώρηση του κωδικού. Σημειώστε ότι αν γίνει προσπάθεια καταχώρησης λανθασμένου κωδικού ή προσπάθεια από μη καταχωρημένο τηλέφωνο, τότε το σύστημα θα εκλάβει την προσπάθεια αυτή ως παραβίαση και ο συναγερμός θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.
4. Για να οπλίσετε το σύστημα πατήστε μηδέν (0) και δίεση (#).
5. Για να αφοπλίσετε το σύστημα πατήστε μηδέν (0) και αστερίσκο (*).

GSM ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

Συναγερμοί και συστήματα ασφαλείας σε προσιτές τιμές

Το e-shop υλοποιήθηκε από Webnode