Αναζητηση στον ιστότοπο

Κέντρα λήψης σημάτων έρευνα αγοράς

2020-03-30 11:34

Τα κέντρα λήψης σημάτων (Κ.Λ.Σ.) είναι ο τελευταίος κρίκος σε μία αλυσίδα μέτρων ασφαλείας που θωρακίζουν έναν ιδιωτικό ή επαγγελματικό χώρο από διαρρήκτες ή άλλα γεγονότα πχ διαρροή, πυρκαγιά. Έτσι στην έρευνα αγορά ενός συστήματος ασφαλείας σημαντικό είναι η σύνδεση του πίνακα συναγερμού με ένα κέντρο λήψης σημάτων το οποίο διασφαλίζει την άμεση αποστολή των σημάτων που παράγει ο συναγερμός στα τερματικά του προσωπικού ασφαλείας του κέντρο, το οποίο στη συνέχεια επιλαμβάνεται του περιστατικού, ειδοποιώντας τον κατόχο του προστατευμένου χώρου και τις αστυνομικές αρχές ή ακόμη και στέλνοντας security στο χώρο για επιτόποιο έλεγχο. Σε κάθε περίπτωση τα σήματα του συναγερμού δεν θα ενεργοποιούν απλώς μία σειρήνα στο σπίτι ή στο επαγγελματικό χώρο και οι πιθανότητες να ελαχιστοποιηθεί η ζημιά από ένα συμβάν διάρρηξης αυξάνονται έτσι θεαματικά.

κέντρα λήψης σημάτων

Στην αγορά μας υπάρχουν πολλές εταιρείες που δραστηροποιούνται στον χώρο των υπηρεσιών φύλαξης ως Κέντρο Λήψης Σημάτων. Τα χαρακτηριστικά ένός ΚΛΣ είναι η κατάλληλη υποδομή σε μηχανήματα και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό για ενσύρματη, ασύρματη ή διαδικτυακή λήψη σημάτων. Ειδικά η δυνατότητα ασύρματης λήψης είναι πολύ σημαντικός παράγοντας γιατί εγγυάται την αποστολή των σημάτων του συναγερμού στο κέντρο, ακόμη και αν υπάρξη διακοπή ή δυσλειτουργία της σταθερής τηλεφωνική γραμμής. Ακόμη θα πρέπει στο ΚΛΣ η λειτουργία του να είναι αδιάλειπτη και να λειτουργεί σε 24ωρη λειτουργία για όλες τις μέρες του έτους. Αυτή η προϋπόθεση είναι απολύτως αναγκαία γιατί οι ληστές δεν έχουν ωράριο εργασίας. Τέλος το ΚΛΣ θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να αναγνωρίζει πολλούς τύπους σημάτων. Δηλαδή ανάλογα με τον αριθμό και το είδος των συνδεδεμένων αισθητήρων οι συναγερμοί ασφαλείας μπορούν να παράγουν πολλά διαφορετικά σήματα όπως διάρρηξης, πλημμύρας, πυρκαγιάς, ειδοποίηση για άμεση ιατρικής βοήθειας, ειδοποίηση πανικού, ελέγχου καλής λειτουργίας, απόπειρα κακόβουλης πράξης, διακοπή ρεύματος. Το Κέντρο λήψης Σημάτων θα πρέπει να γνωρίζει τι είδους σήματα φτάνουν στο μόνιτορ του προσωπικού ασφαλείας, ώστε να προβαίνει στις κατά περίπτωση προσυμφωνημένες ενέργειες.

συναγερμοί

Κλείνοντας να σημειώσουμε κάτι σημαντικό για το θέμα του κόστους αυτών των υπηρεσιών ασφαλείας. Όπως είναι ευνόητο, αυτό ποικίλλει ανάλογα με το πακέτο υπηρεσιών που ο πελάτης θα ζητήσει να του παρέχονται και επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί συνδυασμοί υπηρεσιών δεν το θεωρούμε σκόπιμο να αναφέρουμε συγκεκριμένο χρηματικό πόσο. Σε κάθε όμως περίπτωση όμως εάν έχετε τοποθετήσει ένα συναγερμό σας προτείνουμε ανεπιφύλακτα να κάνετε την σύνδεση μ' ένα Κέντρο Λήψης Σημάτων.

Πισω

Εμπιστευθείτε τη διαχείρηση των σημάτων που παράγουν οι συναγερμοί σας στο έμπειρο ενός Κέντρου Λήψης Σημάτων

Τηλεφωνικό κέντρο 210.5543.222 -210.5710.074 -211.8000.210

Συναγερμοί και συστήματα ασφαλείας σε προσιτές τιμές

Το e-shop υλοποιήθηκε από Webnode