Αναζητηση στον ιστότοπο

Χειρισμός του συναγερμού MYL-007K3

Πως να χρησιμοποιείσετε τα τηλεχειριστήρια.
1. Όπλιση : Σημαίνει να το κάνετε να δουλεύει και γίνεται με το πάτημα του πλήκτρου με το κλειδωμένο λουκέτο στο τηλεχειριστήριο. Αν σε αυτή την κατάστασει ενεργοποιηθεί ένας ανιχνευτής η σειρήνα θα ηχήσει.
2. Αφόπλιση : Σταματάει να δουλεύει (κλείνοντας και τον ήχο της σειρήνας άν ηχεί) και γίνεται με το πάτημα του πλήκτρου με το ξεκλείδωτο λουκέτο στο τηλεχειριστήριο. Αν σε αυτή την κατάστασει ενεργοποιηθεί ένας ανιχνευτής η σειρήνα δεν θα ηχήσει.
3. Έκτακτη ανάγκη : Θα ηχήσει με μιας άσχετα με το καθεστώς στο οποίο βρίσκεται δηλ. Όπλισης / αφόπλισης και γίνεται με το πάτημα του πλήκτρου με την σειρήνα στο τηλεχειριστήριο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Συναγερμοί και συστήματα ασφαλείας σε προσιτές τιμές

Το e-shop υλοποιήθηκε από Webnode