Αναζητηση στον ιστότοπο

Οδηγίες χρήσης κάμερα-στυλός MYL639R 

 

Εισαγωγή

Αυτό το προϊόν περιέχει μια υπερβολικά μικρή κάμερα που μας επιτρέπει να καταγράψουμε βίντεο μεγάλης ευκρίνειας, να κάνουμε λήψη φωτογραφιών υψηλής ποιότητας και να ηχογραφήσουμε ήχους και συνομιλίες. Ευκολία στον χειρισμό, εντυπωσιακό design, μικρό μέγεθος για να το έχουμε πάντα μαζί μας στην δουλειά, στο μάθημα, για ασφάλεια, στο δικαστήριο, στην δημοσιογραφία, στις διακοπές και σε πολλές άλλες δραστηριότητες.  

Χειρισμός

I.Περιγραφή των μερών της κάμερας στυλό :

α) Λαμπάκι status (5) όταν είναι μπλε είναι σε κατάσταση αναμονής για λήψη φωτογραφίας όταν είναι κόκκινο είναι σε κατάσταση για λήψη βίντεο. 

β)Με τον διακόπτη αλλαγής λειτουργίας (7) μπορούμε να αλλάξουμε το είδος λειτουργίας της κάμερας στυλό έτσι έχοντας τον στην θέση V (video) μπορούμε να τραβήξουμε φωτογραφίες και να καταγράψουμε βίντεο ενώ στην θέση Α (audio) μπορούμε να ηχογραφήσουμε διάφορους ήχους και συνομιλίες.

γ)Με το κουμπί χειρισμού (1) ανοίγουμε και κλείνουμε την κάμερα και το μικρόφωνο, ξεκινάμε και σταματάμε την εγγραφή βίντεο και ήχου, παίρνουμε φωτογραφίες.

δ)Το USB (8) χρησιμοποιείτε για να συνδεθεί με τον υπολογιστή είτε για την μεταφορά τον όσων έχουμε καταγράψει είτε για φόρτιση της μπαταρίας.

ε)Το μικρόφωνο (3) είναι για την καταγραφή ήχων και η κάμερα (2) για την λήψη βίντεο και φωτογραφιών.

ζ)Το κουμπί reset (4) το χρησιμοποιούμε πιέζοντας το με ένα μη μεταλλικό αντικείμενο όταν για κάποιο λόγο δεν λειτουργεί το καταγραφικό του βίντεο.

η)Το στυλό (6) είναι για να γράφουμε σαν να είναι ένας κλασικός στυλό. 

II.ON / OFF :

Πιέστε το κουμπί (1) για ένα δευτερόλεπτο για να ανοίξει η συσκευή.

Η συσκευή τώρα είναι σε κατάσταση αναμονής έτοιμη να καταγράψει εικόνα ή ήχο.

Το λαμπάκι status (5) είναι μπλε.

Κρατήστε πατημένο το κουμπί (1) για τέσσερα δευτερόλεπτα το λαμπάκι status (5) θα σβήσει θα αποθηκευτούν τα αρχεία και η συσκευή θα κλείσει.

III.Αλλαγή λειτουργίας

Αλλάζοντας την φορά του διακόπτη αλλαγής λειτουργίας (7) ‘V’ ‘A’ και πιέζοντας το κουμπί χειρισμού η συσκευή περνάει σε διαφορετική λειτουργία κάθε φορά. Δείτε τα παρακάτω βήματα:

α)Λειτουργία ως φωτογραφική μηχανή :Σε αυτήν την λειτουργία το λαμπάκι status (5) έχει μπλε χρώμα. Για να μπούμε σε αυτήν την λειτουργία θα πρέπει να βάλετε τον διακόπτη αλλαγής λειτουργίας (7) στην θέση ‘V’ και να πιέσετε το κουμπί (1) για ένα δευτερόλεπτο για να ανοίξει η συσκευή. Τώρα το λαμπάκι status (5) έχει μπλε χρώμα και κάθε φορά που θα πιέζετε το κουμπί (1) η συσκευή θα τραβάει μια φωτογραφία το λαμπάκι status (5) θα σβήνει για ένα δευτερόλεπτο πράγμα που σημαίνει ότι έχει σώσει την φωτογραφία και στην συνέχεια θα παραμένει αναμμένο μπλε έτοιμο για την επόμενη φωτογραφία. Αν το λαμπάκι status (5) είναι κόκκινο τότε η συσκευή είναι σε κατάσταση εγγραφής βίντεο και κρατώντας πατημένο το κουμπί (1) για δυο δευτερόλεπτα επιστρέφετε σε κατάσταση φωτογράφησης λαμπάκι status (5) μπλε.

β)Λειτουργία βίντεο :Με την καταγραφή βίντεο το λαμπάκι status (5) έχει κόκκινο χρώμα που αναβοσβήνει. Για να μπούμε σε αυτήν την λειτουργία θα πρέπει να βάλετε τον διακόπτη αλλαγής λειτουργίας (7) στην θέση ‘V’ και να πιέσετε το κουμπί (1) για δύο δευτερόλεπτα και αφού ελευθερώσουμε το κουμπί (1) ξεκινά η εγγραφή βίντεο και το λαμπάκι status (5) έχει κόκκινο χρώμα που αναβοσβήνει. Για να βγούμε από την κατάσταση εγγραφής πιέστε το κουμπί (1) για δύο δευτερόλεπτα ή βάλτε τον διακόπτη αλλαγής λειτουργίας (7) στην θέση ‘Α’.

γ)Εγγραφή ήχου :Για την καταγραφή ήχου βάλτε τον διακόπτη αλλαγής λειτουργίας (7) στην θέση ‘Α’ το λαμπάκι status (5) έχει μπλε χρώμα σταθερά αναμμένο και η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής. Πιέσετε το κουμπί (1) για δύο δευτερόλεπτα θα αρχίσει η καταγραφή του ήχου και το λαμπάκι status (5) θα έχει μπλε χρώμα που θα αναβοσβήνει.

δ)PC κάμερα :Έχοντας την συσκευή ανοιχτεί και συνδέοντας την μέσο υποδοχής USB με τον υπολογιστή μπορείτε να την λειτουργήσετε και σαν webcam για να τραβάτε φωτογραφίες να κάνετε online βίντεο chat κ.τ.λ

ε)Αφαιρούμενος δίσκος : Έχοντας την συσκευή κλειστεί και συνδέοντας την σε μια υποδοχή USB με τον υπολογιστή μπορείτε να λειτουργήσει και ως αφαιρούμενος δίσκος. Κατά την ανταλλαγή δεδομένων το λαμπάκι status (5) θα έχει μπλε χρώμα που θα αναβοσβήνει.

ζ)Φόρτιση: Συνδέστε την κάμερα στυλό με μια θύρα USB του υπολογιστή σας. Κατά την διάρκεια της φόρτισης το λαμπάκι status (5) θα έχει κόκκινο χρώμα που θα αναβοσβήνει. Όταν έχουμε πλήρη φόρτιση το λαμπάκι status (5) έχει σταθερά κόκκινο χρώμα.

η)Αντιμετώπιση προβλημάτων : 

i) Όταν δεν υπάρχει αρκετός αποθηκευτικός χώρος στην μνήμη το λαμπάκι status (5) θα ανάβει εναλλάξ μπλε και κόκκινο χρώμα για πέντε δευτερόλεπτα θα σώσει το τελευταίο αρχείο και θα κλείσει αυτόματα. Εάν θέλετε να συνεχίσετε την εγγραφή αντιγράψτε τα χρήσιμα αρχεία στον υπολογιστή σας και διαγράψτε τα υπόλοιπα έτσι ώστε να έχετε αρκετό αποθηκευτικό χώρο.

ii)Όταν η μπαταρία τελειώνει το λαμπάκι status (5) θα ανάβει εναλλάξ μπλε και κόκκινο χρώμα για πέντε δευτερόλεπτα θα σώσει το τελευταίο αρχείο και θα κλείσει αυτόματα. Εάν θέλετε να συνεχίσετε την εγγραφή φορτίστε την μπαταρία.

iii)Εάν η καταγραφή βίντεο σταματήσει απρόσμενα κάτω από φυσιολογική λειτουργία χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο μη μεταλλικό αντικείμενο και πιέστε το κουμπί reset (4). 

IV Παράμετροι

 

Είδος

Παράμετροι

Μορφή βίντεο

AVI

Κωδικοποίηση βίντεο

M-JPEG

Ανάλυση βίντεο

640*480 VGA

Καρέ

30fps +/- 1

Λογισμικό

Συνιστάτε το ΚΜplayer

Μορφή εικόνας

JPG

Pixels φωτογραφίας

Pix

Λόγος εικόνας

4:3

Υποστηριζόμενο σύστημα

Windows me/2000/xp/2003/vista :Mac OS10.4

Φόρτιση

DC-5V

Τύπος σύνδεσης

USB

 

Nand flash

Τύπος μπαταρίας

Υψηλής χωρητικότητας πολυμερής μπαταρία λιθίου

V Προειδοποίηση

Εφαρμογή: Παρακαλώ τηρείτε αυστηρά τους σχετικούς κανονισμούς και νόμους. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε για παράνομους σκοπούς. Ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για τον σκοπό χρήσεις του προϊόντος.

Μπαταρία: Αν το προϊόν δεν χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα πριν την χρήση του κάντε μια πλήρη φόρτιση.

Ασφάλεια αρχείων: Σημαντικά αρχεία αποθηκεύστε τα στον υπολογιστή σας.

Ποιότητα Βίντεο: Αυτό το προϊόν δεν είναι επαγγελματικό καταγραφικό βίντεο.

Θερμοκρασία: 0-40 0C. Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής χρησιμοποιήστε το σε θερμοκρασίες δωματίου.

Υγρασία: 20% - 80%.Το προϊόν αυτό δεν είναι αδιάβροχο.

Προφυλάξεις: Μην εκθέτετε την κάμερα σε απευθείας δυνατό φώς όπως το φώς του ηλίου για την αποφυγή ζημιάς στον φακό.

Καθαρισμός: Μην την χρησιμοποιείτε σε περιβάλλον με πολύ σκόνη.  

Συναγερμοί και συστήματα ασφαλείας σε προσιτές τιμές

Το e-shop υλοποιήθηκε από Webnode