Αναζητηση στον ιστότοπο

Χρηση

2009-05-31 12:57

5.1 Εγκατάσταση της κάρτας SIM
Σιγουρευτήτε ότι δεν υπάρχει μεταφορά τηλεφώνου, η τηλεφωνική επίδειξη είναι στο ΟΝ και ο κωδικός ΡΙΝ είναι στο OFF. Το SMS πρέπει να είναι σε διάταξη κειμένου λόγω του ότι δεν μπορεί να αναγνωρίσει διάταξη PDU.
Βήματα :
1.Ανοίξτε το πίσω κάλυμα και ανασηκώστε (αφαιρέστε) την μπαταρία.
2.Ανασηκώστε το έλασμα
3.Τοποθετήστε την κάρτα SIM μέσα στον υποδοχέα, κλείστε το έλασμα σωστά και ασφαλίστε το στην υποδοχή.

5.2 Μπαταρία και Φόρτιση
Την πρώτη φορά φορτίστε την μπαταρία από 8 έως 12 ώρες. Παρακαλώ χρησιμοποιείτε την μπαταρία και τον φορτιστή που σας παρέχει ο κατασκευαστής. Αυτή η μονάδα αποδέχεται μπαταρίες λιθίου και η πλήρως φορτισμένη μπαταρία θα υποστηρίξει γύρω στις 60 ώρες αδιάκοπης χρήσης. Μετά την πρώτη χρήση, η μπαταρία χρειάζεται από 3 έως 5 ώρες για την πλήρη φόρτισή της.
Προφυλάξεις :
Οι μπαταρίες λιθίου περιέχουν επιβλαβή χημικά και μπορεί να εκραγούν. Παρακαλώ μην τις χτυπάτε και τρυπάτε βίαια και κρατήστε τις μακριά από τη φωτιά. Παρακαλώ φορτίστε την μπαταρία έγκαιρα για τη σωστή λειτουργία της

5.3 Εκκίνηση
· Τοποθετήστε την κάρτα SIM και την μπαταρία στη θέση τους.
· Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση της συσκευής :
1) Ενεργοποιείστε τη συσκευή: πατώντας τον κουμπί «ON / OFF» για 3 δευτερόλεπτα μέχρις ώτου ανάψει η κόκκινη ένδειξη.
2) Απενεργοποιείστε τη συσκευή: ενώ η συσκευή λειτουργεί,
πατώντας το κουμπί «ΟΝ / OFF» για 3 δευτερόλεπτα, την
απενεργοποιείτε.
· Για την πρώτη χρήση, παρακαλώ ρυθμίστε το σύστημα της συσκευής και αποθηκεύστε το σύμφωνα με τις εργοστασιακές εξ’ ορισμού διατάξεις (για περαιτέρω οδηγίες ανατρέξτε στην παράγραφο 5.4).
· Υπάρχουν 3 ενδείξεις πάνω στη συσκευή.
Σε περίπου 1 λεπτό η συσκευή θα ξεκινήσει να λειτουργεί και θα αποκτήσει σήματα GSM. Η πρώτη μπλε ένδειξη (στ’ αριστερά) θα συνεχίσει ν’ αναβοσβήνει κάθε 2 δευτερόλεπτα όταν το GPS δεν λειτουργεί. Όταν το GPS λειτουργεί, η πρώτη μπλε ένδειξη (στ’ αριστερά) δεν θα ανάβοσβήνει και το οποίο υποδηλώνει ότι το GPS δεν έχει αποκτήσει θέση, ενώ όταν η πρώτη μπλε ένδειξη (στ’ αριστερά) θα ανάβει, υποδηλώνει ότι το GPS έχει αποκτήσει θέση.Η κόκκινη ένδειξη (στα δεξιά) θα συνεχίσει να αναβοσβήνει όταν η συσκευή δουλεύει. Η μπλε ένδειξη (στα δεξιά) θα συνεχίσει να αναβοσβήνει όταν η συσκευή φορτίζεται.
· ‘Οταν η συσκευή λάβει κανονικά όλα τα σήματα GPS, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε και να κάνετε όλες τις κάτωθι εγκαταστάσεις.

5.4 Μύηση
Στείλτε «begin+password» (έναρξη+κωδικός) με sms (μήνυμα) στη συσκευή και αυτή θα απαντήσει «begin ok» (έναρξη εντάξει» και ξεκινάει η μύηση για όλες τις εγκαταστάσεις. (εξ’ ορισμού password : 123456)
5.5 Αλλαγή κωδικού
Στείλετε «password+old password+space+new password» (κωδικός+παλαιός κωδικός+κενό+νέος κωδικός) για να αλλάξει ο παλιός κωδικός. Ο κωδικός θα πρέπει να αποτελείτε μόνο από εξι (6) νούμερα. Π.χ: ο κωδικός είναι 123456 : στείλτε sms «password123456 168168».
Σημείωση: Να είστε σίγουροι ότι έχετε απομνημονεύσει τον νέο κωδικό, αν όμως τον ξεχάσετε, μπορείτε να στείλετε sms «resumepassword» ώστε να επανακτήσετε τον παλαιό κωδικό σας.
5.6 Eξουσιοδότηση
Υπάρχουν τέσσερις (4) αριθμοί που μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε.
5.6.1 Καλέστε τον ιχνηλάτη 10 φορές και αυτόματα θα καταχωρήσει το νούμερο του κινητού τηλεφώνου ως εξουσιοδοτημένο. Θα λάβετε το sms «you areadministrator»
5.6.2 Στείλτε το sms «admin+password+space+cell phone number» ώστε να εγκατασταθεί ο εξουσιοδοτημένος αριθμός.Οι άλλοι εξουσιοδοτημένοι αριθμοί θα εγκατασταθούν από τον πρώτο εξουσιοδοτημένο αριθμό. Αν ο αριθμός έχει εξουσιοδοτηθεί με επιτυχία, η συσκευή θα απαντήσει με το sms«admin ok!»
Π.χ: ο κωδικός είναι 123456 : στείλτε sms «admin123456 13642345678»
5.6.3 Στείλτε το sms «noadmin+password +space+authorized» για να ακυρώσετε τον εξουσιοδοτημένο αριθμό. Αν ακυρώσετε τους άλλους εξουσιοδοτημένους αριθμούς, η συσκευή θα απαντήσει με το sms «no admin ok!» Αν ακυρώσετε δικούς σας αριθμούς (αν ακυρώστε οι ίδιοι αριθμούς) , η συσκευή θα σας απαντήσει με το sms «noadminok!Device return to no admin state». Πχ: «noadmin12345613612345678»
5.6.4 Αν βρίσκεστε σε χώρα του εξωτερικού για να εγκαταστήσετε τη συσκευή σας θα πρέπει να προσθέσετε τον κωδικό της χώρας που ανήκει η κάρταSIM πριν από το νούμερο του κινητού τηλεφώνου.
Π.χ: ο κωδικός είναι 123456. Στείλτε το sms «admin123456 008613612345678»

5.7 Πολικότητα σε πραγματικό χρόνο
5.7.1 Εάν δεν υπάρχει administrator (εξουσιοδοτημένος) αριθμός, όταν οποιοσδήποτε αριθμός καλεί τη μονάδα, αυτή θα δίνει αναφορά στο Geo-info. Αν υπάρχει ήδη administrator αριθμός τότε δεν θα ανταποκρίνεται όταν ένας μη εξουσιοδοτημένος αριθμός την καλεί.
5.7.2 Όταν ένας εξουσιοδοτημένος αριθμός καλέσει τη μονάδα, αυτή θα απαντήσει και σε πραγματικό χρόνο θα στείλει αναφορά στη Geo-info ως κάτωθι:
Latitude (γεωγραφικό μήκος): 22.550245Ν
Longitude (γεωγραφικό πλάτος): 114.01876Ε
Speed (ταχύτητα): 002.0km/h
Time (χρόνος): 09:08:09
Date (ημερομηνία): 19/04/08

5.8 Αυτόματο ίχνος
Ανάφερε μία Geo-info σε διάστημα 30 δευτερολέπτων στους εξουσιοδοτημένους αριθμούς για 15 φορές:
5.8.1 Εγκατάστησε: Στείλτε το sms «at30sum15» στη μονάδα και θα αναφέρει την Geo-info σε διάστημα 30 δευτερολέπτων για 15 φορές.
Η εγκατάσταση πρέπει να αποτελείτε από 5 ψηφία στο μέγιστο 65535 σε ισχύ.
5.8.2 Στείλτε το sms «at60sum0» στη μονάδα και θα απαντήσει με sms άφθονες φορές.
5.8.3 Ακύρωση: Στείλτε sms «noat+password» για να ακυρώσετε το αυτόματο ίχνος. Π.χ: Για παράδειγμα το password είναι 123456: Στείλτε sms«noat123456»

5.9 Φωνητική παρακολούθηση
Μ΄αυτόν το τρόπο ο χρήστης μπορεί να καταγράψει τη φωνή (για περαιτέρω οδηγίες ανατρέξτε στην παράγραφο 5.10)

5.10 Τρόποι επαφής μεταξύ ίχνους και καταγραφής
5.10.1 Ο εξ ορισμού τρόπος είναι «track» (ίχνος)
5.10.2 Στείλτε το sms «monitor+password» στη μονάδα και αυτή θα απαντήσει «monitor ok!» και στρέψτε το στη ρύθμιση «monitor».
Π.χ ο κωδικός είναι 123456. Στείλτε sms «monitor123456»
5.10.3 Στείλτε sms «tracker+password» στη μονάδα, αυτή θα σας απαντήσει «tracker ok!» και αποθηκεύστε το στη ρύθμιση «track»
Π.χ ο κωδικός είναι 123456. Στείλτε sms «tracker123456»

5.11 Γεωγραφικός φράχτης
Εγκαταστήστε το γεωγραφικό φράχτη για τη συσκευή ώστε να οριοθετήσει τις κινήσεις της εντός της οριοθετημένης περιοχής. Η μονάδα θα στείλει μήνυμα στους εξουσιοδοτημένους αριθμούς όταν παραβιαστεί η οριοθετημένη περιοχή.
5.11.1 Εγκατάσταση: όταν η συσκευή μείνει ακινητοποιημένη σ’ ένα σημείο για 3 έως 10 λεπτά, ο χρήστης μπορεί να στείλει sms«stockade+password+space+latitude,longitude; latitude,longitude»
στη μονάδα για να εγκαταστήσει την οριοθετημένη περιοχή. Σε περίπτωση παραβίασης, η συσκευή θα στείλει το sms «stockade!+geo-info» στους εξουσιοδοτημένους αριθμούς.
Π.χ ο κωδικός είναι: 123456. Στείλτε sms «stockade123456 22.548123,114.081234;22.549123,114.082234» στη μονάδα.
Σημείωση: Το πρώτο γεωγραφικό μήκος και πλάτος είναι συντονισμένα στο πάνω μέρος της αριστερής γωνίας του γεωγραφικού φράχτη ενώ το δεύτερο γεωγραφικό μήκος και πλάτος είναι συντονισμένα στο κάτω μέρος της δεξιάς γωνίας. Θα σημάνει συναγερμός μία φορά σε κάθε εγκατάσταση.
5.11.2 Ακύρωση : Στείλτε το sms «nostockade+password» για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Αυτή η λειτουργία θα τεθεί εκτός μόλις η συσκευή μετακινηθεί εκτός της οριοθετημένης περιοχής.

5.12 Κινήσεις συναγερμού
5.12.1 Εγκατάσταση : Όταν η συσκευή μείνει ακινητοποιημένη σ’ ένα χώρο για 3 έως 10 λεπτά, ο χρήστης μπορεί να στείλει sms «move+password» στη μονάδα, τότε η μονάδα θα του απαντήσει με sms «move ok!». Στην περίπτωση μιας τέτοιας κίνησης, η συσκευή θα στείλει το sms«Μove» μαζί με τη geo-info στους εξουσιοδοτημένους αριθμούς. Θα ηχήσει ο συναγερμός μία φορά για κάθε εγκατάσταση.
5.12.2 Ακύρωση : Στείλτε το sms «nomove+password» για να απενεργοποιήσετε την κίνηση συναγερμού.
Σημείωση: Αυτή η λειτουργία θα τεθεί εκτός μόλις η μονάδα μετακινηθεί από την οριοθετημένη περιοχή.

5.13 Συναγερμός μεγίστης ταχύτητας
5.13.1 Εγκατάσταση: Στείλτε το sms «speed+password+space+080» στη μονάδα (υποτιθέμενη ταχύτητα τα 80χλμ/ώρα) και η μονάδα θα απαντήσει «speed ok!». Όταν ο στόχος κινηθεί υπερβαίνοντας τα 80χλμ/ώρα, η μονάδα θα στείλει sms «speed+080!+Geo-info» στους εξουσιοδοτημένους αριθμούς. Θα ηχήσει ο συναγερμός μία φορά σε κάθε εγκατάσταση.
5.13.2 Ακύρωση: Στείλτε το sms «nospeed+password» για να απενεργοποιήσετε τον συναγερμό μεγίστης ταχύτητας.

5.14 ΙΜΕΙ έλεγχος
Στείλτε το sms «imei+password» στη μονάδα για να ελέγξει τον ΙΜΕΙ αριθμό. Π.χ: Στείλτε imei123456 στη συσκευή.

5.15 Κουμπί SOS
Κρατήστε το κουμπί SOS πατημένο για 3 δευτερόλεπτα και η συσκευή θα στέλνει το sms «help me !+Geo-info» σε όλους τους εξουσιοδοτημένους αριθμούς κάθε 3 λεπτά 3 φορές. Θα σταματήσει να στέλνει μηνύματα όταν ένας από τους εξουσιοδοτημένους αριθμούς απαντήσει με το sms «help me!» στο ίχνος.

5.16 Ειδοποίηση για χαμηλή ισχύ μπαταρίας
Ξεκινάει να ηχεί ο συναγερμός όταν είναι 3.7V και σας στέλνει το sms «low baterry+Geo-info» σε διάστημα 30 λεπτών

5.17 Κρυμμένος αριθμός ανίχνευσης
Όταν ο κρυμμένος εξουσιοδοτημένος αριθμός ανίχνευσης καλέσει τον ιχνηλάτη, εκείνος θα απαντήσει με το sms με τον κρυμμένο αριθμό και την Geo-infoσε όλους τους εξουσιοδοτημένους αριθμούς.
5.17.1 Στείλτε το sms «hide number» για να εγκαταστήσετε τον κρυμμένο αριθμό.
5.17.2 Στείλτε το sms «nohide number» για να απενεργοποιήσετε τον κρυμμένο αριθμο.

5.18 Κέντρο μηνυμάτων
5.18.1 Στείλτε το sms «adminsms+password+space+cell phone number» για να εγκαταστήσετε το κέντρο μηνυμάτων.Αν το κένρτο μηνυμάτων είναι εγκατεστημένο, όταν ένας εξουσιοδοτημένος αριθμός στείλει μήνυμα στον ιχνηλάτη, ο ιχνηλάτης θα απαντήσει με το sms Geo-info & authorized numberστο κέντρο μηνυμάτων.
5.18.2 Στείλτε το μήνυμα noadminsms+password για να ακυρώσετε το κέντρο μηνυμάτων. Θα ανταποκριθεί με το sms authorized number+Geo-info

5.19 Εγκατάσταση του GPRS
O χρήστης χρειάζεται να εγκαταστήσει πρώτα IP address για να ξεκινήσει η λειτουργία του GPRS. Εγκατάσταση: Στείλτε το sms ip+space+Ipaddress+space+port+port value, και θα ανταποκριθεί με το sms «set IP address and Port OK». Π.χ Στείλτε sms «ip 123.98.43.254 port2456» στη συσκευή

5.20 Εγκατάσταση για το πως να στένει η συσκευή τα δεδομένα για το GPS
Με το να εγκαταστήσετε το πως να στέλνει η συσκευή τα δεδομένα για το GPS, αυτή μπορεί να στέλνει τα δεδομένα στο IP address (για περαιτέρω οδηγίες ανατρέψτε στην παράγραφο 5.21)
Μετά την εγκατάσταση μπορείτε να καλείτε ή να στέλνετε sms στον ιχνηλάτη. Ο ιχνηλάτης θα απαντήσει με το sms serial number+authorized number+GPRMC+command+IMEI number+CRC16 στο ΙΡ address.
Πχ: Receive from [211.139.190.128 : 12497] : 0807231125,+8613632881388, GPRMC, 112534. 00,a, 2232.98901, N, 11404. 91807,E, 1. 993, 102. 89, 230708,,,A*6F, imei:355689018606639,DA36

5.21 Τρόποι διασταύρωσης μεταξύ τηλεφώνου και ιστού
Για να στείλετε GPS δεδομένα στο IP address πρέπει να εγκαταστήσετε το σύστημα για τα GPS δεδομένα.
Εγκατάσταση: Στείλτε μήνυμα web+password στη συσκευή. Π.χ ο κωδικός είναι 123456. Στείλτε το sms «web123456» στη συσκευή και αν το έχετε εγκαταστήσει με επιτυχία τότε θα λάβετε την απάντηση «set webok» με sms. Μετά από αυτό μπορείτε να καλείτε ή να στέλνετε sms στον ιχνηλάτη. Ο ιχνηλάτης θα πάρει την κλήση σας και θα αναφέρει τα δεδομένα GPSστο IP address.
Αν θέλεις να στείλεις δεδομένα GPS στο τηλέφωνο, μπορείς να στείλεις sms telephone+password στη συσκευή, αν έχει εγκατασταθεί με επιτυχία, η συσκευή θα απαντήσει «set telephone ok». Και ύστερα η συσκευή θα στείλει τα δεδομένα GPS στο τηλέφωνο με sms.

5.22 Εγκατάσταση APN
Ετσι ώστε να στείλετε δεδομένα GPS στο IP address, πρέπει να εγκαταστήσετε ακόμα το δίκτυο Access Point Name (APN). Αν δεν γνωρίζετε το ΑΡΝ μπορείτε να συμβουλευτήτε τους κατά τόπους ειδικούς συμβούλους. Το format για την εγκατάσταση του ΑΡΝ είναι: «apn+password+space+APN». Π.χ: Στείλτε το sms «apn123456 cmnet» στη συσκευή και θα σας απαντήσει με sms «Set APN ok»

Πισω

Συναγερμοί και συστήματα ασφαλείας σε προσιτές τιμές

Το e-shop υλοποιήθηκε από Webnode