Αναζητηση στον ιστότοπο

Γρήγορες οδηγίες εγκατάστασεις MYLFC300

 

Γρήγορη εγκατάσταση ασύρματου συστήματος συναγερμού MYL-FC300

α.Τοποθετήστε τους αισθητήρες δίπλα στην κεντρική μονάδα (π.χ. σε ένα τραπέζι) με τις παγίδες τους να έχουν τα δύο μέρη τους αντικρυστά, ενώ τα ραντάρ να βρίσκονται ή σε αντίθετη φορά με εσάς ή μέσα στο κουτί τους για να μην ενεργοποιούνται. 

β.Τροφοδοτήστε τον κεντρικό πίνακα συνδέοντας το τροφοδοτικό του με την υποδοχή «power» και βάλτε  τον διακόπτη του κεντρικού πίνακα στην θέση «ON».

γ.Συνδέστε την τηλεφωνική σας γραμμή στην υποδοχή «line» του κεντρικού πίνακα.

δ. Εάν δεν  συνδέσετε την τηλεφωνική γραμμή πληκτρολογείστε τον αριθμό 747410# και αφού απενεργοποιήσετε την κεντρική μονάδα, βάλτε τον διακόπτη του κεντρικού πίνακα στην θέση «OFF» και αφαιρέστε το τροφοδοτικό. Στην συνέχεια τοποθετήστε και πάλι το τροφοδοτικό και βάλτε τον διακόπτη του κεντρικού πίνακα στην θέση «ON».

ε.Συνδέστε την τηλεφωνική σας συσκευή στην υποδοχή «tel» του κεντρικού πίνακα (προαιρετικά).

 

Ρύθμιση ημερομηνίας και ρολογιού
Πληκτρολογούμε τον κωδικό (η εργοστασιακή ρύθμιση είναι 1234), και το κουμπί «BY PASS»,  το 1, και μετά το κουμπί «ENTER», τα δύο τελευταία ψηφία του έτους, τα δύο ψηφία του μήνα, τα δύο ψηφία της ημέρας, τα δύο ψηφία της ώρας, τα δύο ψηφία των λεπτών και τέλος πάλι μετά το κουμπί «ENTER».

Αν π.χ. θέλουμε  να καταχωρήσουμε την ημερομηνία 6 Απριλίου 2009 και ώρα 13:10 και εφόσον ο κωδικός είναι 1234, πατάμε: 1234-BYPASS-1-ENTER-0904061310-ENTER (όπου – αφήνουμε κενό).

 

Αλλαγή κωδικού χρήστη 
Με το κουμπί 2 και «ENTER», εισάγουμε τον νέο τετραψήφιο κωδικό που επιθυμούμε και τέλος πατάμε το κουμπί «ENTER».

Αν π.χ. θέλουμε  να καταχωρήσουμε σαν νέο κωδικό το 6789 και εφόσον ο υπάρχων κωδικός  είναι 1234, πατάμε: 2-ENTER-6789-ENTER (όπου – αφήνουμε κενό).

 

Καταχώρηση τηλεφωνικών αριθμών
Με το κουμπί 3 και «ENTER», τον αριθμό 1 «ENTER» εισάγουμε τον πρώτο αριθμό της επιλογής μας, και πατάμε ξανά το κουμπί «ENTER» . Τότε είτε εισάγουμε τον δεύτερο αριθμό της επιλογής μας με τον ίδιο τρόπο είτε πατάμε διαδοχικά το κουμπί «RETURN» για να βγούμε από το μενού. 

Π.χ. αν θέλουμε να καταχωρήσουμε σαν 1ο αριθμό τον 1234567890 και εφόσον ο κωδικός είναι 1234, τότε πατάμε: 3-ENTER-1- ENTER-1234567890-ENTER -RETURN-RETURN (όπου – αφήνουμε κενό).
Π.χ. αν θέλουμε να καταχωρήσουμε σαν 3ο αριθμό τον 1112223334 και εφόσον ο κωδικός είναι 1234,τότε πατάμε: 3-ENTER-3-ENTER-1112223334-ENTER -RETURN-RETURN (όπου - - αφήνουμε κενό). 

 

Πως γίνεται η ενεργοποίηση για καταχώρηση των τηλεχειριστηρίων, αισθητήρων, μαγνητικών επαφών και εξωτερικής σειρήνας.

α) Τηλεχειριστήρια

Πιέζουμε * και  το κρατάμε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα, στην συνέχεια πληκτρολογούμε 9876# 5# 1# ένα εκ των αριθμών 3εως8# (στην θέση 1 και 2 είναι τα τηλεχειριστήρια του κιτ) και πιέζουμε, ένα από τα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου που θέλουμε να καταχωρήσουμε, μια φορά το κουμπί «RETURN».

 

β)Παγίδες- ραντάρ

Με την εντολή 2#01# ενεργοποιήστε την πρώτη παγίδα απομακρύνοντας τον μαγνήτη της 02# ενεργοποιήστε την δεύτερη παγίδα, απομακρύνοντας τον μαγνήτη 03# κτλ και συνεχίζουμε με τα ραντάρ από εκεί που τέλειωσαν οι παγίδες. Τα ραντάρ ενεργοποιούνται όταν τα στρέψουμε σε εμάς. Σύνολο ζωνών άρα και αισθητήρων 32

Σημαντικό : Σημειώνουμε σε ποια ζώνη (01,02,03 κτλ) βάλαμε ποια παγίδα-ραντάρ.

 

γ)Αφού τελειώσουμε με τις παγίδες-ραντάρ, πιέζουμε μια φορά το κουμπί «RETURN» και κρατώντας πατημένο το κουμπί REC στην σειρήνα πληκτρολογούμε 7#, τότε θα ακουστεί η σειρήνα για επιτυχή καταχώρηση. Πιέστε το κουμπί «RETURN» 3 φορές για επιστροφή σε κατάσταση αναμονής.  

Καθορισμός  ιδιότητας ζωνών.

Πιέζουμε * και  το κρατάμε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα, στην συνέχεια πληκτρολογούμε 9876# 6# 1# ΧΧ# (όπου ΧΧ ο αριθμός της ζώνης 01 έως 32) που θέλουμε να καθορίσουμε την ιδιότητα του και στην συνέχεια Ψ # όπου Ψ ένας από τους πιο κάτω αριθμούς με τις αντίστοιχες ιδιότητες :

1= Ζώνη με  Χρονοκαθυστέρηση: Είναι ζώνη που συνήθως χρησιμοποιείται στην κεντρική είσοδο του χώρου που προστατεύεται. Όταν παραβιάζεται μία τέτοιου είδους ζώνη και το σύστημα είναι οπλισμένο είτε σε τύπο «AWAY» είτε σε τύπο «HOME», ο συναγερμός θα ενεργοποιηθεί με καθυστέρηση κάποιου χρονικού διαστήματος

2= Περιμετρική Ζώνη: Είναι ζώνη που χρησιμοποιείται για ανιχνευτές που είναι τοποθετημένοι στην περίμετρο του χώρου που προστατεύεται, μπαλκονόπορτες, άλλες πόρτες πέραν της κεντρικής εισόδου, παράθυρα, κλπ. Όταν παραβιάζεται μία τέτοιου είδους ζώνη και το σύστημα είναι οπλισμένο είτε σε τύπο «AWAY» είτε σε τύπο «HOME», ο συναγερμός θα ενεργοποιηθεί άμεσα.

3=Εσωτερική Ζώνη: Είναι ζώνη που χρησιμοποιείται συνήθως στο εσωτερικό του  χώρου που προστατεύεται ώστε  να αποτελέσει μία δεύτερη ασφαλιστική δικλείδα προστασίας. Όταν παραβιάζεται μία τέτοιου είδους ζώνη και το σύστημα είναι οπλισμένο σε τύπο «AWAY», ο συναγερμός θα ενεργοποιηθεί άμεσα. Αν όμως το σύστημα είναι οπλισμένο σε τύπο «HOME», ο συναγερμός δεν θα ενεργοποιηθεί.  

 

Αφόπλιση συστήματος:

Καταχωρήστε τον κωδικό χρήσης (η εργοστασιακή ρύθμιση είναι 1234) και πατήστε [#] ή [DISARM]. Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί με το ξεκλείδωτο λουκέτο στο τηλεχειριστήριο

 

Όπλιση συστήματος  σε κατάσταση «AWAY»:

Στην κατάσταση «AWAY» όλοι οι ανιχνευτές (ζώνες) είναι ενεργοί. Για να οπλίσετε το σύστημα σε κατάσταση «AWAY» πατήστε [AWAY]. Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί με το κλειδωμένο λουκέτο στο τηλεχειριστήριο.

 

Όπλιση συστήματος  σε κατάσταση “HOME”:

Στην κατάσταση «HOME» όλοι οι ανιχνευτές (ζώνες) που τους έχει δοθεί η ιδιότητα 2 είναι οπλισμένοι ενώ όλοι οι ανιχνευτές (ζώνες) που τους έχει δοθεί η ιδιότητα 3 είναι αφοπλισμένοι. Για να οπλίσετε το σύστημα σε κατάσταση «HOME» πατήστε [HOME]. Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί με το σπιτάκι στο τηλεχειριστήριο. 

 

Τί  κάνουμε όταν λαμβάνουμε τηλεφώνημα από το συναγερμό.

Όταν η κεντρική μονάδα καλέσει ένα καταχωρημένο τηλεφωνικό αριθμό και αυτός απαντήσει στο τηλέφωνο, τότε μπορεί να πληκτρολογήσει τον κωδικό του χρήστη (η εργοστασιακή ρύθμιση είναι 1234), και αφού ακούσει τις φωνητικές οδηγίες μπορεί να κάνει τα εξής:

· Πατώντας το 1: Ακυρώνει τον συναγερμό.

· Πατώντας το 2: Ελέγχει την κατάσταση της ζώνης.

· Πατώντας το 3: Ακούει τί γίνετε στον χώρο στον οποίο βρίσκεται η κεντρική μονάδα.

· Πατώντας το 4: Αφοπλίζει τον συναγερμό (συμβαίνει μετά από κάποια δευτερόλεπτα).

· Πατώντας το 5: Οπλίζει τον συναγερμό (συμβαίνει μετά από κάποια δευτερόλεπτα).

· Πατώντας το 6: Ενεργοποιεί τη σειρήνα.

· Πατώντας το 7: Ακούει τί γίνετε στον αριθμό της ζώνης που παραβιάστηκε.

· Πατώντας το 0: Κλείνει το τηλέφωνο.

 

Έλεγχος του συστήματος μέσω τηλεφώνου

Μετά τον προκαθορισμένο αριθμό κουδουνισμάτων (η εργοστασιακή ρύθμιση είναι 7), εισάγουμε τον κωδικό (η εργοστασιακή ρύθμιση είναι 1234) και στην συνέχεια ένα από τα ακόλουθα:

· Να πατήσει το 1 για να οπλίσει το σύστημα (συμβαίνει μετά από κάποια δευτερόλεπτα).

· Να πατήσει το 2 για να αφοπλίσει το σύστημα (συμβαίνει μετά από κάποια δευτερόλεπτα).

· Να πατήσει το 3 για να μάθει την κατάσταση του συστήματος.

· Να πατήσει το 4 για να ακούσει τί γίνετε στο χώρο που βρίσκεται το σύστημα.

· Να πατήσει το 0 για να σταματήσει την επικοινωνία.

Συναγερμοί και συστήματα ασφαλείας σε προσιτές τιμές

Το e-shop υλοποιήθηκε από Webnode